Razpis za izbor najbolj inovativnih živil leta 2018

inovacija logo letoInštitut za nutricionistiko je začel z izborom najboilj invativnih živil leta 2018. Gre za nadaljevanje uspešnega v letu 2014 začetega projekta, v okviru katerega smo v začetku letošnjega leta predstavili živila leta 2017. Tudi v tokrtanim izboru bomo nagradili najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo, prijaznost potrošniku ali druge cilje. Projekt se v celoti financira iz sredstev Inštituta za nutricionistiko in Ministrstva za zdravje in je zato povsem brez stroškov za sodelujoča podjetja. Izbrana najbolj inovativna živila leta 2018 bo inštitut predstavil na javni predstavitvi v začetku leta 2018. Proizvajalcem izbranih živil bomo tudi omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil.

Projekt sofinancira:

MZZ

MZ logo resolucija 250

Vabimo vse proizvajalce živil v Sloveniji, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij, da nam posredujejo svoj najbolj inovativen živilski izdelek, proizveden na območju Slovenije in lansiran na tržišče med 1.12.2016 in 30.11.2017. Pobude sprejemamo tudi s strani potrošnikov. V poštev pridejo prav vsi izdelki, ki jih ureja živilska zakonodaja, tudi pijače. Pobude bomo sprejemali do 30. novembra 2017, javna predstavitev pa je predvidena v začetku leta 2018.

Navodilo za prijavo živila na razpis

Inštitut bo najbolj inovativna živila izbral med predlogi, prejetimi s strani proizvajalcev živil ter predlogi svoje v ta namen ustanovljene Strokovne skupine. Strokovna skupina med predloge za izbor lahko doda živila, ki so jih sodelujoči strokovnjaki bodisi sami zasledili na tržišču, bodisi so bili predlagani s strani potrošnikov.

Postopek prijave za proizvajalce živil

Vsak proizvajalec živila lahko v izbor posreduje največ eno, po svoji oceni najbolj inovativno živilo.

 • Prijavo začnete z izpolnitvijo spletne prijavnice
 • Na vaš e-naslov bomo v roku petih delovnih dni poslali vsebino vaše prijave, ki jo prosimo podpišite in skupaj s predlaganim živilom (ali vsaj njegovo embalažo) pošljite po pošti na naslov: Inštitut za nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, odposlane do vključno 30. novembra 2017.
 • Če našega povratnega e-sporočila ne prejmete v roku petih delovnih dni, nas o tem prosim obvestite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pobude s strani potrošnikov

Pobude potrošnikov sprejemamo izključno preko FB strani Zdrava prehrana – Inštitut za nutricionistiko. V ta namen bomo na naši FB strani začeli posebno razpravo, kjer lahko potrošniki podajo pobude in jih tudi argumentirajo. Pobude lahko zapišete v FB objavah.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati živila v izboru

 • Proizvodnja živila v Sloveniji s strani proizvajalca s sedežem v Sloveniji.
 • Živilo ne sme biti lansirano na tržišče pred 1.12.2016. V primeru reformulacije živila se ta pogoj nanaša na reformulirano živilo.
 • Vsak proizvajalec lahko prijavi le eno živilo.
 • V prijavi je potrebno pojasniti posebnosti živila in vidik inovativnosti (glejte spodnja merila).
 • Prijavi se lahko izdelke, ki jih obravnava živilska zakonodaja, tudi pijače, z izjemo alkoholnih in žganih pijač. V izboru ne morejo sodelovati izdelki, ki jih obravnava druga zakonodaja (npr. zdravila in medicinski pripomočki).

Merila za ocenjevanje živil

Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil. V predlogu je potrebno pojasniti posebnosti živila in vidik inovativnosti. Strokovna skupina bo kot primerne upoštevala najrazličnejše vidike inovativnosti, kot npr:

 • posebnosti v sestavi in hranilni vrednosti živila, povezane z namenom doseganja ugodne prehranske sestave, koristi za zdravje in/ali prilagajanju za posebne skupine uporabnikov;
 • posebnosti formulacije in/ali embalaže živila, za večjo prijaznost potrošniku in/ali prilagajanju za posebne skupine uporabnikov;
 • posebnnosti v tehnologijii proizvodnje živila, za doseganje višjih standardov varnosti in kakovosti živil;
 • druge vidike inovativnosti, npr. prijaznost okolju idr.

Pojasnilo inovativnosti se lahko nanaša na enega ali več zgoraj omenjenih področij. Prijavitelji morajo v prijavi nasloviti tudi cenovno konkurenčnost proizvoda in dostopnost za širšo populacijo.  

Kot enega izmed parametrov ocenejvanja se bomo poslužili profiliranja živil glede na prehransko sestavo, zaradi česar bodo iz ocenjevanja izločena živila z visoko vsebnostjo maščob, predvsem nasičenih, dodanih sladkorjev, sladil, soli in drugih snovi, katerih uživanje želimo omejevati.

Potek ocenjevanja

Izbor najbolj inovativnih živil je v izključni pristojnosti Inštituta za nutricionistiko. Izbor bo opravila posebna za ta namen ustanovljena Strokovna skupina na inštitutu. Inštitut bo javno objavil seznam nagrajenih živil in strokovno utemeljitev za najbolj inovativna živila. Inštitut ne bo podajal utemeljitev, zakaj določeno živilo ni prejelo priznanja. Pritožbe na izbor niso mogoče. V ocenjevanje prejetih izdelkov inštitut ne bo vračal.

Stroški sodelovanja

Sodelovanje na razpisu za sodelujoče ne predstavlja nobenega stroška. Projekt je povsem nekomercialne narave in se v celoti financira iz sredstev Inštituta za nutricionistiko in Ministrtstva za zdravje RS. Izbrana najbolj inovativna živila bomo na lastne stroške predstavili javnosti. Proizvajalcem izbranih živil bomo omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju lahko tudi komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil, brez kakršnih koli dodatnih stroškov. Pri tem bodo lahko uporabljali poseben, v ta namen pripravljen, znak (slika zgoraj).

Predstavitev izbranih najbolj inovativnih živil

Izbrana živila bo Inštitut za nutricionistiko predstavil javnosti:

 • na javni predstavitvi,
 • na spletni strani inštituta,
 • na Facebook strani inštituta, ki ima že preko 50.000 prijateljev,
 • z obveščanjem medijev.

Prejemnikom priznanj bomo omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju lahko komunicirali v javnosti (tako na označbah kot predstavitvah živil). V ta namen smo pripravili poseben simbol in pravila uporabe simbola. Uporaba simbola bo brezplačna. Morebitna promocija živil v medijih z oglaševanjem je prosta odločitev in strošek posameznega proizvajalca živila.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.