Datum dogodka: 19. januar 2012
Ljubljana

Konferenca: Zdravstvene trditve 2012

V Ljubljani je 19. januarja 2012 pod pokroviteljstvom Evropske komisije potekala mednarodna konferenca o uporabi zdravstvenih trditev na živilih in prehranskih dopolnilih. Konferenca je bila osredotočena na primerno uporabo zdravstvenih trditev na živilih in na pravkar sprejet seznam dovoljenih zdravstvenih trditev na ravni Evropske unije. Za industrijo je uporaba zdravstvenih trditev na živilih zelo zanimiva, saj sodoben potrošnik zdravju prijazna živila razumeva kot dodano vrednost in je zanje pripravljen plačati več. Po drugi strani potrošniki do takšnih trditev na živilih postajajo vse bolj nezaupljivi in jih zaradi pogoste rabe včasih dojemajo že kot marketinški trik. Na konferenci so novosti in zanimivosti na tem področju predstavili vodilnih strokovnjakov iz Evrope.

Med predavatelji je bil tudi g. Mathioudakis, vodja enote za prehrano Evropske komisije, DG SANCO

Po štirih letih od sprejetja uredbe o zdravstvenih trditvah je 5. decembra 2011 Stalni odbor pri Evropski komisiji potrdil seznam dovoljenih zdravstvenih trditev. Ponosni smo, da je Evropska komisija javno predstavila sprejetje seznama in aktualno dogajanje glede zdravstvenih trditev prav v Ljubljani.

Predavatelji:

  • Basil Mathioudakis, Evropska komisija (DG SANCO), Belgija; vodja enote za prehrano
  • dr. Joerg Gruenwald, Analyze & Realize AG, Nemčija
  • Patrick Coppens, EAS, Belgija
  • dr. Klaus G Grunert, Aarhus School of Business, Danska
  • dr. Elizabeta Mičovič, strokovnjakinja s področja označevanja živil
  • dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana
  • dr. Anita Kušar, Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana

Basil Mathioudakis

Evropska komisija (DG SANCO), Belgija; vodja enote za prehrano

photo MathioudakisBasil Mathioudakis has a scientific background having studied first Biochemistry and then Human Nutrition at the University of London. He joined the European Commission in 1982. He has worked on food legislation for 25 years covering a variety of dossiers (dietetic foods, food supplements, nutrition labelling and addition of vitamins and minerals to foods) before taking charge of the Unit. Since 2004 he chairs the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) - section General Food Law. As representative of the European Commission has followed work on the relevant subjects at international level (Codex Alimentarius, World Health Organisation, Food and Agriculture Organisation). He also follows closely the work of the scientific advisory bodies in the area of Nutrition in general and in particular on the subjects for which his unit is responsible. For 15 years (1982-1997) he was the secretary of the Working Group on Nutrition and Dietetic Foods of the Scientific Committee for Food of the European Commission which was the predecessor of the European Food Safety Authority.

Patrick Coppens

Višji svetovalec za področje mednarodne živilske in zdravstvene zakonodaje ter znanstvene zadeve, EAS – Evropska svetovalna služba (European Advisory Services)

photo CoppensPatrick Coppens je višji svetovalec za področje mednarodne živilske in zdravstvene zakonodaje ter znanstvene zadeve pri Evropski svetovali službi (EAS). Diplomiral je iz dietetike in prehrane (na univerzah v Gentu in Louvainu) in si na različnih položajih v okviru nizozemske organizacije Royal Numico pridobil obsežno strokovno znanje in izkušnje v zvezi z znanstvenimi, kvalitativnimi in regulativnimi vprašanji. Kot predsednik delovnih skupin za področje zdravstvenih trditev v okviru organizacije CIAA (Združenje živilske industrije EU) in Društva živilskih industrij za posebne prehranske namene Evropske unije IDACE (European Dietetic Food Federation) je tesno vpet v razprave o varnosti hrane, označevanje živil, zdravstvene trditve in dodajanje hranil živilom tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Januarja 2005 se je pridružil Evropski svetovalni službi (EAS) s sedežem v Bruslju, kjer so specializirani za zakonodajno in strateško svetovanje v zvezi s prehranskimi izdelki. Je tudi generalni sekretar združenja ERNA (European Responsible Nutrition Alliance). Prav tako vodi Evropski botanični forum (European Botanical Forum – EBF) in je član belgijskega usmerjevalnega odbora za načrte na področju hrane in zdravja. Gospod Coppens ima obsežno strokovno znanje in izkušnje na področju evropske živilske zakonodaje, še posebno v zvezi z vprašanji zdravstvenih trditev in prehrane, in je kot predavatelj nastopil na številnih mednarodnih konferencah na to temo.

Joerg Gruenwald, PhD

Direktor podjetja Analyze & Realize ag Berlin, Nemčija

photo Gruenwald1Joerg Gruenwald je že 23 let del industrije naravnih izdelkov, kjer je najprej delal kot strokovni direktor podjetja, ki se ukvarja z zelišči, nato pa 15 let kot direktor vodilnega svetovalnega in raziskovalnega podjetja za klinične raziskave na področju naravnih izdelkov s približno 35 zaposlenimi, ki pokriva tudi predpise o živilih in naravnih izdelkih ter razvoj novih izdelkov. Njegovo predavanje bo zajelo izkušnje, ki jih je pridobili v okviru prijave vlog za zdravstvene trditve za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in izvedbe več kot 200 kliničnih raziskav z naravnimi izdelki, funkcionalnimi živili, prehranskimi dopolnili in medicinskimi pripomočki, pri čemer so bili mnogi namenjeni dokazovanju zdravstvenih trditev. Povzel bo negativne in pozitivne primere mnenj Evropske agencije za varnost hrane z namenom učenja za prihodnje vloge in razvoj študijskih zasnov kliničnih raziskav z namenom dokazovanja zdravstvenih trditev.

 Klaus G Grunert, PhD

Profesor na Aarhus School of Business, Danska

photo grunertProfessor Dr. Klaus G. Grunert je ustanovitelj in direktor MAPP centra za raziskovanje odziva potrošnikov na področju prehrane. Kot direktor MAPP je vodil preko 70 raziskovalnih projektov za živilsko industrijo, od katerih jih je bilo več mednarodnih in financiranih s stranu EU. Je strokovnjak na področju potrošnikove percepcije funkcionalnih živil in avtor številnih strokovnih člankov. V zadnjih raziskavah se je ukvarjal predvsem s tem, kako potrošniki sprejemajo različne z zdravjem povezane dodatke v živilih - predvsem z vidika vpliva teh snovi na odločitve za nakupe. Študiral je tudi vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na dojemanje drugih značilnosti izdelkov.

 

Elizabeta Mičovič, PhD

Strokovnjakinja za označevanje živil, varnost hrane in varstvo potrošnikov, Ljubljana, Slovenija

photo MicovicŠtudirala je živilsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani in doktorirala s področja varnosti hrane, nevidnih groženj in varstva potrošnikov na Univerzi v Mariboru. Osemnajst let je bila zaposlena kot živilski tehnolog na oddelkih za raziskave in razvoj znanih živilskih podjetij. Od leta 2002 naprej je zaposlena v vladnih ustanovah, kjer dela na področju varnosti hrane, označevanja živil in varstva potrošnikov. Po delu v funkciji zdravstvene inšpektorice pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije je leta 2005 začela delati v Direktoratu za javno zdravje kot svetovalka za prehrano, varnost hrane in okoljske vplive na zdravje na Ministrstvu RS za zdravje. Od leta 2005 kot strokovnjakinja in predstavnica Republike Slovenije sodeluje v delovnih skupinah za živila Sveta Evrope in Evropske komisije. Od leta 2005 do leta 2010 je bila kot predstavnica Ministrstva RS za zdravje članica Sveta za varstvo potrošnikov v okviru Ministrstva RS za gospodarstvo. Trenutno je podsekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Direktorat za varno hrano v okviru Sektorja za varnost in kakovost hrane in krme, kjer se v veliki meri ukvarja s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Je vodja Delovne skupine za prehranske in zdravstvene trditve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Igor Pravst, PhD

Raziskovalec in vodja podporne skupine za področje prehranskih in zdravstvenih trditev na Inštitutu za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija

photo pravstDoktoriral je na Fakuleti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in tam pet let delal kot asistent in raziskovalec. Leta 2009 se je zaposlil na Inštitutu za nutricionistiko, kjer dela kot raziskovalec in vodja podporne skupine za področje prehranskih in zdravstvenih trditev. Sodeluje pri raziskavah v okviru ved o živilih in prehrani, zlasti pa na področju sestave živil, stabilnosti in biološke vloge hranil. Je avtor več člankov, objavljenih v najuglednejših mednarodnih znanstvenih revijah. Specializiral se je za bioaktivne sestavine živil in njihovim pomenom za zdravje človeka ter s tem povezana vprašanja označevanja živil. Je član delovne skupine za prehranske in zdravstvene trditve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki obravnava aktualna vprašanja glede zdravstvenih trditev v Evropski uniji in oblikuje priporočila za odločitve države. Kot strokovnjak na tem področju dela tudi kot ocenjevalec in pripravlja mnenja o tem, ali je uporaba z zdravjem povezanih informacij na živilih primerna in v skladu z zakonodajo.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.