Izobraževanja za promocijo zdravja na delovnem mestu: prehrana

Na Inštitutu za nutricionistiko izvajamo izobraževanja o zdravi prehrani. Izobraževanja so namenjena delodajalcem za podporo izvajanja programov promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih predvideva Zakon o varnosti in zdravju pri delu kot obvezen del Izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja.

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih je eden izmed ključnih dejavnikov pri zagotavljanju delovnega okolja, ki omogoča dobro in uspešno delo v organizaciji, na kar pomembno vpliva tudi način prehranjevanja zaposlenih doma in v službi. Delodajalci lahko pomembno prispevajo k zdravju svojih zaposlenih tudi z izobraževanji o bolj zdravem načinu prehranjevanja, s čimer zaposlenim pomagajo, da znajo svojo prehrano bolje načrtovati in organizirati.
Na inštitutu ponujamo izobraževanja o prehrani, s katerimi opolnomočimo zaposlene v podjetjih, da znajo izbirati zdravju bolj prijazna živila in se prehranjevati bolj uravnoteženo in zdravo. Izobraževanja izvajajo visoko strokovno usposobljeni predavatelji z ustrezno akademsko izobrazbo in izkušnjami.

Zdrava prehrana

timeTrajanje: 2,5h
Izobraževanje obsega pregled osnov prehrane, ki so potrebne za razumevanje načrtovanja zdravih obrokov. Obravnavamo pregled osnovnih hranil in pojmov v prehrani ter razložimo številne nejasnosti, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, razbijamo pa tudi mite v prehrani in predstavimo znanstveno podkrepljena dejstva. Udeleženci pridobijo znanje za prehod na bolj zdrav način prehranjevanja, ki je pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja. Podani so praktični napotki, kako poskrbeti, da je prehrana posameznika uravnotežena in sledi smernicam o zdravem načinu življenja – kaj jesti, kako načrtovati prehrano, kako si urediti ritem prehranjevanja in kako pripraviti zdrave obroke.

Načrtovanje uravnoteženih obrokov

timeTrajanje: 1,5h
Spoznali bomo, kako uravnotežena prehrana lahko postane del našega vsakdanjika. Udeleženci izobraževanja bodo seznanjeni kako jo načrtovati in udejanjati na čim bolj enostaven način. Zajema tudi pregled primerov obrokov, ovrednotenje ustreznosti teh obrokov in podajanje priporočil, kako obstoječe obroke izboljšati in uravnotežiti, da telo oskrbijo s kakovostnimi hranili. Na praktičnih primerih bo predstavljeno, katera živila izbirati, kdaj in koliko jesti ter kako se prehranjevati na delovnem mestu in ustrezno načrtovati dnevne obroke.

Izbor zdravih izdelkov

timeTrajanje: 1,5h
V poplavi različnih izdelkov je pri nakupu včasih težko presoditi kateri je najbolj ustrezen za vključitev v našo prehrano, predvsem, ko želimo poskrbeti, da je ta čim bolj zdravju prijazna. Na izobraževanju bomo spoznali, kako nam je označba živilskih izdelkov lahko v pomoč pri sprejemanju nakupnih odločitev, na kaj moramo biti pri izbiranju živil pozorni ter kako razlikovati med bolj in manj zdravimi izdelki. Na konkretnih primerih bo predstavljeno katere informacije najdemo na označbah na embalaži, kako te informacije ovrednotiti in kaj nam koristnega povedo. Pridobljeno znanje bo udeležencem v veliko pomoč pri načrtovanju zdrave in uravnotežene prehrane v praksi.

Koordinatorka

Dr. Živa Lavriša

T: 0590 688 72

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.