HR | EN

clymbol logoSpodbujanje potrošnikov k nakupu bolj zdravih živil je ena od poti k izboljšanju prehrane prebivalstva. Zdravstvene trditve in simboli na živilski embalaži so oblikovani v pomoč potrošnikom, da se odločijo za bolj zdravo izbiro, a njihov vpliv ni povsem poznan. V ta namen je bil pripravljen projekt CLYMBOL ("Vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov"), v okviru katerega poteka raziskava vpliva zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov.

clymbol logoČe želimo analizirati vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na nakupno vedenje potrošnikov, moramo vedeti, ali potrošniki med nakupom gledajo zdravstvene trditve na živilskih embalažah. Preprosto zastavljanje vprašanj ni dovolj, saj se ti ne spomnijo vedno, kako si ogledajo embalaže živil v trgovini. Sledenje pogleda omogoča raziskovalcem, da opazujejo, kako različni deli embalaže izdelka pritegnejo pozornost ljudi, vključno s tem, ali so si ogledali zdravstvene trditve in simbole na embalaži izdelka.

clymbol logoSpodbujanje potrošnikov k nakupu bolj zdravih živil, je ena od poti k izboljšanju prehrane prebivalstva. Zdravstvene trditve in simboli na označbah živil so lahko v pomoč potrošnikom pri izboru bolj zdravih živil, a njihov vpliv na vedenje potrošnikov še ni dobro poznan. Namen projekta CLYMBOL ("Vloga zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov"), financiranega s strani Evropske komisije, je bila tudi raziskava vpliva zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov.

inovacija logo letoInštitut za nutricionistiko je objavil Razpis za najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedenih na tržišče v zadnjem letu. Gre za nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, namen katerega je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s čimer želimo prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil. Projekt je nekomercialne narave in povsem brez stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemamo do 30. novembra 2016 preko spletne strani inštituta. K sodelovanju so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. Izbrana najbolj inovativna živila leta 2017 bodo predstavljena na javni predstavitvi v začetku leta 2017. Proizvajalcem izbranih živil bo tudi omogočeno, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil.