HR | EN

Decembra 2015 se je v korist Inštituta za nutricionistiko zaključil domenski spor za spletno domeno PREHRANA.SI. Domenski spor je pravni postopek, ki ga lahko sproži pritožnik, kadar meni, da je upravičen do domene, ki jo je že registriral nekdo drug. Lastnik domene PREHRANA.SI je bilo doslej veliko mednarodno podjetje, ki domene ni uporabljalo, niti ni kazalo interesa za njeno uporabo, hkrati pa se ni strinjalo s prenosom domene na inštitut. Na tej osnovi je Inštitut za nutricionistiko oktobra 2015 pri Akademski in raziskovalni mreži Slovenije (ARNES) sprožil domenski spor z zahtevo za prevzem domene PREHRANA.SI. V sporu smo dokazovali interes za predmetno domeno, in sicer predvsem z vidika našega področja delovanja - raziskovanje in osveščanje javnosti na področju prehrane. Senat razsodišča je 2.12.2015 odločil, da se naši pritožbi ugodi, in da se domena prenese na inštitut. Na spletnem naslovu PREHRANA.SI bo tako leta 2016 v okviru državnega programa varovanja zdravja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, vzpostavljen nov vseslovenski portal o hrani in prehrani.

V začetku decembra 2015 je bila v Uradnem listu EU (L 327/1, 11.12.2015) objavljena Uredba (EU) 2015/2283, s katero se na območju EU spreminja zakonodaja na področju t.i. novih živil.  Nova uredba bo začela veljati čez dve leti, natančneje v začetku leta 2018. Trenutno še veljavna zakonodajna ureditev področja sega v leto 1997 (Uredba (ES) št. 258/97 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami). Od takrat so bila kot nova živila prepoznana na primer semena oljne kadulje ali Chia semena (Salvia hispanica), kot nova živilska sestavina pa npr. flavonoid rutin.

Evropska komisija (EK) je z enoletno zamudo objavila poročilo o trans maščobah v živilih in prehrani Evropejcev. Trans maščobe so zdravju škodljive maščobe, njihov glavni vir v prehrani pa je delno hidrogenirana rastlinska maščoba, ki se nahaja predvsem v procesiranih živilih. Potem ko so se ZDA v letošnjem letu odločile postopoma prepovedati uporabo delno hidrogenirane maščobe v živilih, je bil podoben ukrep pričakovan tudi v Evropski uniji, vendar do tega še ni prišlo. V objavljenem poročilu EK sicer ugotavlja, da trans maščobe tudi v EU predstavljajo javno-zdravstveni problem, ki bi ga bilo najbolj primerno rešiti z uvedbo zakonodajnih omejitev, vendar dodaja, da je pred uvedbo takšnih ukrepov potrebno zbrati dodatne podatke, ki bodo usmerjali ustrezne politične odločitve v prihodnosti. Znanstveniki, ki delujejo na področju raziskovanja trans maščob, so ob uvedbi poročila izrazili razočaranje, da poročila ne spremljajo konkretni zakonodajni ukrepi za omejevanje trans maščob v prehrani, saj so le-te dokazan dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, vodilnega vzroka za smrtnost v Evropi.

Inštitut za nutricionistiko je konec leta 2015 ustanovil Sklad za preverjanje kakovosti živil, v okviru katerega zbiramo donacije iz dohodnine in financiramo nadaljnje neprofitno delovanje inštituta na področju preverjanja kakovosti živil na tržišču in informiranje javnosti na področju prehrane. Vsak prebivalec Slovenije lahko z izpolnitvijo ustrezne izjave 0.5% svoje dohodnine namesto državi nameni posebnim neprofitnim ustanovam, med katere je uvrščen tudi naš inštitut. Kljub tem, da vas to nič ne stane, bo vaša podpora pomenila izjemno pomemben prispevek za izboljšanje kakovosti živil. Del dohodnine nam lahko namenite z izpolnitvijo Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.