HR | EN

Inštitut za nutricionistiko je konec leta 2015 ustanovil Sklad za preverjanje kakovosti živil, v okviru katerega zbiramo donacije iz dohodnine in financiramo nadaljnje neprofitno delovanje inštituta na področju preverjanja kakovosti živil na tržišču in informiranje javnosti na področju prehrane. Vsak prebivalec Slovenije lahko z izpolnitvijo ustrezne izjave 0.5% svoje dohodnine namesto državi nameni posebnim neprofitnim ustanovam, med katere je uvrščen tudi naš inštitut. Kljub tem, da vas to nič ne stane, bo vaša podpora pomenila izjemno pomemben prispevek za izboljšanje kakovosti živil. Del dohodnine nam lahko namenite z izpolnitvijo Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

Inštitut za nutricionistiko je v sodelovanju z oblikovalsko agencijo Mixer.si pripravil simbole za snovi, ki povzročajo alergije ali intolerance, ki jih lahko nosilci živilske dejavnosti uporabljajo za dodatno prostovoljno označevanje živil. Simboli so bili razviti na stroške inštituta in jih lahko podjetja uporabljajo bodisi na spletnih straneh, v jedilnikih, ali pri drugem označevanju živil. Na ta način želimo doseči poenotenje simbolov, ki ki se uporabljajo za označavanje alergenov, in s tem potrošnikom z alergijami olajšati prepoznavanje živil, ki pomenijo tveganje za njihovo zdravje. Simboli si vključeni tudi v Smernice za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih, ki jih je pripravila Trgovinska zbornica Slovenije, in ki jih je odobrila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Inštitut za nutricionistiko je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani začel izvajati nov raziskovalni projekt "Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil". Simboli na živilih lahko podpirajo potrošnike pri izboru živil z zdravju koristno sestavo, če jih potrošnik prepoznava in razume, ter če se dejansko nahajajo na živilih z ugodno prehransko sestavo. Možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil je zato predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Za podporo nadaljnjih odločitev bomo v okviru novega raziskovalnega projekta naslavljali izzive , ki jih je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, ki bo po eni strani potrošnikom omogočilo lažjo izbiro zdravju koristnih živil, po drugi strani pa spodbujalo proizvajalce živil k reformulaciji živil in posledično vplivalo na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir. Projkekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

inovacija logo letoInštitut za nutricionistiko je objavil Razpis za najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedenih na tržišče v zadnjem letu. Gre za nadaljevanje lani začetega projekta, namen katerega je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s čimer želimo prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil. Projekt je nekomercialne narave in povsem brez stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemamo do 30. novembra 2015 preko spletne strani inštituta. K sodelovanju so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. Izbrana najbolj inovativna živila leta 2016 bodo predstavljena na javni predstavitvi v začetku leta 2016. Proizvajalcem izbranih živil bo tudi omogočeno, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil. Prijave zbiramo do 30.11.2015.