HR | EN

Potem, ko je bila pretekli teden uveljavljena evropska uredba o zagotavljanju informacij na živilih potrošnikom, ki predpisuje tudi označevanje alergenov na nepredpakiranih živilih v gostinskih obratih, smo na Inštitutu za nutricionistiko pripravili izbor nekaterih praks označevanja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati.

13. decembra 2014 bo v veljavo stopila večina določil nove evropske uredbe o zagotavljanju informacij na živilih potrošnikom. Največ novosti se nanaša na navajanje aleregnov, med drugim se spreminja tudi način navajana hranilne vrednosti živil, ki bo v prihodnosti postal obvezen na vseh predpakiranih živilih. Kljub temu da je bila uredba sprejeta že leta 2011, njena uveljavitev pomeni velik zalogaj za vse deležnike, tudi za gospodarstvo, ki veliko energije vlaga v pravočasno spremembo večine označb živil.

Vlada je na spletnih straneh objavila predlog Zakona o posebni trošarini na brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja oziroma sladil, ki je v javni obravnavi do 8. decembra 2014. Osnutek zakona predvideva uvedbo trošarin na pijače, ki jim je dodanega več kot 10 g sladkorja na liter, ter na pijače, slajene s sladili. Iz obdavčitve so izvzeti sadni sokovi in nektarji. Izmed sosednjih držav imata podobne obdavčitve že uvedene Hrvaška in Madžarska, medtem ko v Italiji in Avstriji sladke pijače za zdaj niso obdavčene.

Evropska komisija je dala v javno obravnavo osnutek smernic o zagotavljanju informacij o snoveh, ali proizvodih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti v povezavi z določili Uredbe (EU) 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Smernice vključujejo priporočila o označevanju tako predpakiranih kot nepredpakiranih živil. Javna razprava bo odprta do 4. januarja 2015, njen namen je zbrati mnenja potrošnikov in nosilcev dejavnosti o pripravljenih priporočilih.