HR | EN

Po treh letih od sprejetja Uredbe (EU) št. 609/2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo, se bo 20. julija 2016 le-ta za začela tudi uporabljati.


Pomembna novost je, da se z omenjenim datumom ukinja poimenovanje živil kot živila za posebne prehranske namene. Skupine živil kot so živila za športnike, živila brez glutena, živila brez laktoze, živila za energijsko omejene diete kot nadomestek za enega ali dva obroka dnevno in nekatera druga živila bodo po 20. juliju 2016 obravnavane kot običajna živila.

Uredba prinaša nekaj pomembnih novosti glede zahtev o sestavi in informacijah za vključene kategorije živil: začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, živila na osnovi predelanih žit in otroško hrano, živila za posebne zdravstvene namene ter popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno maso. Poenostavljena in razjasnjena so pravila za označevanje v uredbo vključenih skupin živil, poleg tega je priložen seznam snovi, kot so vitamini in minerali, ki se lahko dodajajo tem skupinam izdelkov.

Trenutno sta v okviru Uredbe 609/2013 že sprejeti dve delegirani uredbi EK, prva glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/127), druga pa glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/128). V pripravi še uredba glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri žitnih kašicah in otroški hrani in uredba glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo.

Novosti prinašajo spremembo tudi pri uradnem nadzoru živil, za katerega je v zvezi z živili za posebne prehranske namene do 20.7.2016 pristojen Zdravstveni inšpektorat Republike (ZIRS). Po navedenem datumu bo ZIRS pristojen le še za uradni nadzor živil, ki sodijo v okvir Uredbe (EU) št. 609/2013 (živila za posebne skupine). Sprememba na področju pristojnosti ima pomemben vpliv za nosilce živilske dejavnosti, ki so pri ZIRS registrirani za namen uradnega nadzora na področju živil za posebne prehranske namene. V primeru, da dajejo na trg tudi živila, ki bodo po spremembi zakonodaje (20. julij 2016) sodila med običajna živila, morajo biti podjetja registrirana pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS.


Viri:

1. Novosti na zakonodajnem področju živil za posebne prehranske namene in uradni nadzor po 20. juliju 2016. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije - e-novice (objavljeno 8.7.2016)
Povezava 

2. Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009
Povezava