Kaj bo aktualno v živilskem sektorju do leta 2035

fox 

 

 

 

 

Kako se bomo prehranjevali leta 2035? Kje in kako bomo kupovali živila? Lahko proizvedemo hrano z zmanjšano porabo virov? Kako? Kdo bo imel največ koristi od aktualnih trendov? Kateri sektorji bodo vplivali na živilsko industrijo? Kako bo v prihodnje izgledal živilski sektor? 

Navedenim vprašanjem in še nekaterim drugim je posvečena pozornost raziskovalcev v okviru izvajanja evropskega projekta FOX - »Food processing in a box« ali »Predelava hrane v mobilnih enotah«. FOX spodbuja kratke verige preskrbe s hrano, omogoča preusmeritev od centraliziranih industrijskih središč v lokalna proizvodna središča. V praksi gre za preoblikovanje obstoječih obsežnih tehnologij za predelavo sadja in zelenjave v majhne, prilagodljive in prenosne enote, umeščene v neposredno bližino pridelovalnih površin. Aktivnosti projekta temeljijo na skrbi za zdravje in trajnost, zato so predlagane inovativne rešitve prilagodljive, gospodarne z viri ter temeljijo na sezonskosti in povpraševanju. Pri tem so upoštevana tudi pričakovanja kmetov in malih živilskih podjetij, tehnična in ekonomska izvedljivost ter potrebe prehranske verige in potrošnikov. Slednji so dejavno vključeni v razvoj novih izdelkov in poslovnih priložnosti za trajnostno potrošnjo. Razvojne aktivnosti potekajo v tako imenovanih prehranskih krogih znotraj evropskih regij, kjer bodo demonstrirane FOX-ove tehnologije z namenom, da se jih v bodoče vpelje tudi širše.

V prvi fazi projekta so znanstveniki in strokovnjaki pod vodstvom raziskovalcev Fraunhoferjevega inštituta za raziskave sistemov in inovacij iz Nemčije evidentirali ter razčlenili vrsto trendov, ki bodo vplivali na živilski sektor do leta 2035. Aktualne trende so predstavili v publikaciji »50 trends influencing Europe's food sector by 2035«, najaktualnejšim pa je v publikaciji namenjene več pozornosti. Publikacija je v celoti na voljo v angleškem jeziku, na Inštitutu za nutricionistiko pa smo poskrbeli za razpoložljivost ključnih sporočil tudi v slovenskem jeziku. Trendi so predstavljeni v več vsebinskih sklopih: Trenutni trendi v pridelavi hrane , Aktualni trendi prehranskih in nakupovalnih navad, Trendi v pridelavi hrane, Trend: trajnostna poraba virov. 

Projekt FOX omogoča edinstveno sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi ustanovami, malimi in srednje velikimi podjetji, industrijo in združenji širom Evrope. Slovenski partner v projektu je Inštitut za nutricionistiko, ki bo vodil aktivnosti, povezane z vrednotenjem trajnostnega vpliva projekta na zdravje. Projekt se izvaja ob finančni podpori Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije v višini 7 milijonov EUR. Projekt traja 4,5 leta (od junija 2019 do novembra 2023).

Več o projektu: https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/

ec

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.