EFSA objavila znanstveno mnenje o prehranskih profilih in označevanju hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila znanstveno mnenje v zvezi s prehranskim profiliranjem za razvoj usklajenega poenostavljenega označevanja hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže in določitvijo prehranskih profilov za omejevanje rabe prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih.

Mnenje so pripravili znanstveniki s področja prehrane, ki so identificirali hranila in druge sestavine živil, pomembne za javno zdravje Evropejcev, skupine živil s pomembno vlogo v evropski prehrani in znanstvena merila za izbiro hranil, ki jih je smotrno vključiti v prehransko profiliranje. V mnenju pojasnjujejo, da so vnosi energije, nasičenih maščob, natrija in dodanih sladkorjev ali prostih sladkorjev s hrano v Evropi previsoki, zato bi omejevanje njihovega vnosa pomembno prispevalo k zmanjšani pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni. Obenem pa izpostavljajo še, da je vnos prehranskih vlaknin in kalija pri večini odraslih v evropski populaciji prenizek, zato bi zagotavljanje njunega povečanega vnosa pomembno prispevalo k izboljšanju zdravja.

Znanstveno mnenje je nastalo na pobudo Evropske komisije pri aktivnostih, povezanih z vzpostavitvijo nove zakonodaje, ki jo določa Strategija od vil do vilic. Aktualno mnenje EFSA predstavlja pomembno izhodišče za nadaljnje usklajevanje in oblikovanje zakonodajnih aktov pri Evropski komisiji, ki bodo opredelili nove kriterije za rabo prehranskih in zdravstvenih trditev ter poenostavljen prikaz hranilne vrednosti na sprednji stran embalaže.

 

Več o aktualni vsebini:

EC. 2022. Proposal for a revision of the Regulation on Food Information to Consumers (FIC). https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en. (Dostop: 20/04/2022)

EC. 2020. Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381. (Dostop: 20/04/2022)

EFSA. 2022. Nutrient profiling – scientific advice for EU Farm to Fork initiative. https://www.efsa.europa.eu/en/news/nutrient-profiling-scientific-advice-eu-farm-fork-initiative. (Dostop: 20/04/2022)

EFSA. 2022. Scientific advice related to nutrient profiling for the development of harmonised mandatory front‐of‐pack nutrition labelling and the setting of nutrient profiles for restricting nutrition and health claims on foods. EFSA Journal 2022;20(4):7259. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7259. (Dostop: 20/04/2022)

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.