EFSA vabi k javni razpravi o profiliranju živil: na seznam manj ključnih hranil uvrščene tudi beljakovine

EFSA zaključuje znanstveno mnenje, ki bo služilo kot podpora odločevalce pri razvoju evropskega sistema za označevanje živil na sprednji strani embalaže. Mnenje bo vključevalo tudi znantvena izhodišča za t.i. prehranske profile, s katerimi namerava zakonodajalec omejiti rabo zdravstvenih trditev na živilih z manj ugodno hranilno sestavo. Osnutek mnenja v javni razpravi med drugim obravnava hranila, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri določanju ugodne oz. manj ugodne sestave. Osnutek mnenja med drugim izpostavlja, da so nekatera esencialna hranila manj pomembna z vidika zagotavljanja prehranske preskrbljenosti prebivalcev (in posledično vključevanja v profiliranje), saj so zaužite količine v večini skupin prebivalcev dovoljšnje. Med takšna so v osnutku mnenja na primer uvrščene tudi beljakovine.

Kot del strategije "Od vil do vilic", je v začetku leta 2021 Evropska komisija (EK) zaprosila EFSA za znanstveno mnenje o hranilih in sestavinah živil, ki imajo pomembno vlogo v javnem zdravju prebivalcev Evrope ter znanstvene kriterije kot smernice za izbor hranil, vključenih v profiliranje živil. EK namerava novo zakonodajo na tem področju predlagati konec leta 2022. 

Do 9. januarja 2022 poteka javna razprava, po kateri bo EFSA v začetku leta 2022 zaključila znanstveno mnenje. Več informacij in tem, kako prispevati v javni razpravi, najdete na povezavi.

Več

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.