Ekološke nagrade EU

Povečanje ekološkega kmetijstva, akvakulture in pridelave hrane močno prispeva k zmanjšanju uporabe kemičnih gnojil, pesticidov in protimikrobnih sredstev ter ima pozitivne učinke na naše podnebje, okolje, biotsko raznovrstnost in dobrobit živali. Zato je bila vloga ekološke pridelave opredeljena kot ključna pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovorastrategije „od vil do vilic“ in strategije za biotsko raznovrstnost. Na podlagi tega je Evropska komisija opredelila cilj, da bo do leta 2030 ekološkemu kmetovanju namenjenih 25 % kmetijskih zemljišč v EU in da se bo znatno povečala ekološka akvakultura.

V podporo temu cilju je Komisija marca 2021 sprejela akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave. Ta akcijski načrt temelji na pristopu, v skladu s katerim je treba za spodbujanje ekološke pridelave povečati povpraševanje potrošnikov po ekoloških proizvodih. Za to je med drugim potrebna večja ozaveščenost javnosti o značilnostih in koristih ekološke pridelave.

V ta namen akcijski načrt vključuje uvedbo letnih nagrad, ki priznavajo odličnost v ekološki vrednostni verigi. Njihov cilj je nagraditi najboljše in najbolj inovativne akterje v ekološki verigi ter prispevati k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje in podnebje ter k uresničevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost in strategije „od vil do vilic“. Te nagrade bodo prvič podeljene leta 2022.

Shemo ekoloških nagrad EU sestavlja sedem kategorij in osem nagrad. Pomenijo priznanje različnim akterjem vzdolž ekološke vrednostne verige, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki prinaša resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in porabo. Povezave do spletnih prijav bodo na voljo od 25. marca 2022.

 

Več o kategorijah nagrad in prijavah:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_sl

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.