• Aktualen

Izpostavljenost anorganskemu arzenu v hrani – nova ocena tveganja EFSA

Izpostavljenost potrošnikov anorganskemu arzenu v hrani po zaključkih najnovejše ocene tveganja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) predstavlja skrb za zdravje. Ugotovitve potrjujejo izsledke predhodne ocene tveganja EFSA o vsebnosti anorganskega arzena v hrani iz leta 2009.

Katera živila vsebujejo anorganski arzen?

Arzen je razširjen kontaminant, ki je prisoten naravno in kot posledica človeškega poseganja v naravo. Pojavlja se v različnih oblikah vendar nedavna ocena tveganja EFSA zajema le anorganski arzen. V Evropi je glavni vir izpostavljenosti anorganskemu arzenu hrana. K izpostavljenosti največ prispevajo riž in riževi izdelki ter žita in žitni izdelki. Tudi pitna voda prispeva k izpostavljenosti, vendar so v Evropi ravni anorganskega arzena v njej običajno nizke.

Tveganja za zdravje

Dolgotrajno uživanje anorganskega arzena je povezano z različnimi negativnimi učinki na zdravje, vključno z nekaterimi oblikami raka. Pri ocenjevanju genotoksičnih in karcinogenih snovi, ki so nenamerno prisotne v prehranski verigi, EFSA za potrošnike izračuna mejo izpostavljenosti (ang. "margin of exposure" (MOE)). MOE je razmerje med dvema dejavnikoma: odmerkom, pri katerem se opazi majhen, vendar merljiv škodljiv učinek in izpostavljenostjo snovi pri določeni populaciji. Nizek MOE predstavlja večje tveganje kot visok MOE.

Na podlagi razpoložljivih študij MOE 1 ali manj ustreza izpostavljenosti anorganskemu arzenu, ki bi lahko bila povezana s povečanim tveganjem za kožnega raka.

Glede na rezultate EFSA so v Evropi pri odraslih MOE nizki - gibljejo se med 2 in 0,4 pri povprečnih potrošnikih ter med 0,9 in 0,2 pri bolj izpostavljenih potrošnikih. Na podlagi teh rezultatov so strokovnjaki EFSA sklenili, da izpostavljenost anorganskega arzenu v Evropi predstavlja skrb za zdravje.

Nadaljnji koraki 

EFSA prav tako ocenjuje potencialna tveganja, povezana z izpostavljenostjo organskemu arzenu v hrani. Ko bo ta ocena tveganja zaključena, bo ocenjeno tudi skupno tveganje izpostavljenosti arzenu.

Vir

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.