• Aktualen

Na pobudo Slovenije sprejeta nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu

Med Svetom EU in Evropskim parlamentom je bil v torek, 30. januarja 2024 dosežen politični dogovor v zvezi s predlogi Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu.

Revizija direktive o medu, ki sodi v sklop sprememb različnih direktiv o zajtrku, je bila za Slovenijo pomembna, saj se je Slovenija več let zavzemala za vzpostavitev jasnejšega označevanje porekla za mešanice medu, in sicer na način, da se poleg navedbe vsake države porekla zapiše tudi delež medu iz te države. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić doseženi dogovor pozdravlja, saj je to pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti potvorbam medu.

Leta 2020 sta Slovenija in Portugalska na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo predstavili pobudo za označevanje točnega porekla medu. Takratna direktiva o medu 2001/110/ES je pridelovalcem in proizvajalcem medu nalagala obveznost označevanja države izvora medu, vendar v primeru, da je bila mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, se je proizvod lahko označi kot »mešanica medu iz držav EU«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU« ali »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«. Tovrstno označevanje mešanic medu potrošnikom ni zagotavljalo izčrpnih in nedvoumnih informacij o izvoru medu, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Čebelarske zveze Slovenije začelo z aktivnostmi za morebitno spremembo direktive o medu v delu, ki določa označevanje mešanic medu s poreklom iz več držav. Jasnejše označevanje porekla hrane je prepoznano tudi v Evropskem zelenem dogovoru in je eden izmed pomembnih elementov strategije Od vil do vilic (Farm to Fork).

Ministrica Mateja Čalušić je dosežen dogovor pozdravila, saj je to pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti potvorbam medu. »Sprememba je pomembna tako za čebelarski sektor kot za potrošnika, ki mora biti transparentno obveščen od kod prihaja med, s tem pa smo tudi zelo jasno povedali, da na naših policah ni prostora za ponaredke. Slovenija je zato lahko zelo ponosna na dosežen dogovor, prav tako gre zahvala slovenskim čebelarjem za pobudo za jasno označevanje porekla mešanic medu«.

Sprejete spremembe v direktivi se nanašajo predvsem na označevanje mešanic medu, ki po poreklu izvirajo iz več držav in prinašajo nove standarde v označevanju. Označevanje mešanic medu po državah porekla bo sedaj padajoče z deležem izraženim v odstotkih. Na medu in mešanicah medu bodo tako označene vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočimi deleži. Vsaka država članica pa bo lahko dodatno sprejela izjemo, da se pri mešanicah medu označuje le štiri države z največjim deležem, če bo skupni delež mešanice medu iz teh štirih držav presegal 50 odstotkov celotne mešanice. 

Ustanovljena bo tudi strokovna platforma EU za preprečevanje poneverb medu, ki bo izdala priporočila za učinkovit sistem sledljivosti. Spremembe vključujejo tudi določitev novega standarda za delež sadja v marmeladah in džemih. Dodatno, nova direktiva omogoča možnost uporabe naziva "marmelada" tudi za džeme, kar odraža prilagoditev v opredelitvi izrazov v skladu z raznolikostjo proizvodov na trgu. Poleg tega je v okviru direktive predvideno poročilo Evropske komisije o možnostih navajanja porekla sadja in sladkorja v marmeladah. Te spremembe bodo pripomogle k večji preglednosti in sledljivosti ter zagotavljanju kakovosti in informacij potrošnikom.

Vir: Na pobudo Slovenije sprejeta nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu | GOV.SI

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.