Nova različica Smernic za opredelitev izdelkov pri JAZMP

Na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je objavljena nova različica Smernic za opredelitev izdelkov, ki lahko hkrati sodijo v opredelitev zdravil in izdelkov, ki so predmet drugih predpisov za uporabo pri ljudeh. Omenjene smernice so strokovno vodilo JAZMP za opredelitev izdelkov, za katere obstaja dvom, ali se razvrščajo med zdravila ali v druge skupine izdelkov, kot so npr. medicinski pripomočki, živila, vključno z novimi živili, prehranskimi dopolnili in živili za posebne zdravstvene namene, kozmetični proizvodi, ki so predmet drugih predpisov. So tudi v pomoč inšpekcijam pri obravnavi tovrstnih izdelkov ter pomoč pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti proizvodnje ali prometa z izdelki, glede opredelitve izdelkov in posledično zahtev za njihovo proizvodnjo, promet in trženje.

Smernice so na voljo na povezavi.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.