Podnebne spremembe in varnost hrane

Podnebne spremembe povzročajo neslutene spremembe našemu ekosistemu. Rast temperatur, segrevanje oceanov, ekstremne suše, požari, taljenje ledenikov, dvigovanje gladine morja ter drugi ekstremni vremenski pojavi imajo pomemben vpliv na naše prehranske sisteme. Vloga teh pojavov na zagotavljanje hrane se precej preučuje, veliko manj pozornosti pa se posveča varnosti hrane v povezavi s podnebnimi spremembami.

Organizacija FAO je izdala publikacijo Climate change: Unpacking the burden on food safety, katere namen je izpostaviti nekatere trenutne in pričakovane probleme v zvezi z varnostjo hrane, ki so povezani s podnebnimi spremembami. Tveganja pri varnosti živil, ki so obravnavana v publikaciji se tičejo patogenov in parazitov v živilih, škodljivo razraščanje alg, pesticidi, mikotoksini in težke kovine, še posebej metilirano živo srebro.

Z zavedanjem posledic, ki jih imajo podnebne spremembe na varnost hrane, upajo, da se bo z namenom zmanjševanja teh posledic še okrepilo mednarodno sodelovanje in s tem povečala varnost hrane.

Več

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.