Primerjava sestave živil z drugimi na tržišču in strokovno svetovanje o uporabi primerjalnih prehranskih trditev

Želite potrošnike informirati, da ima vaše živilo boljšo sestavo kot primerljiva druga živila na tržišču? Inštitut za nutricionistiko ponuja storitev primerjalnih analiz, ki vam bodo to omogočile!

Nosilci živilske dejavnosti se pri izboljševanju sestave in razvoju novih živil pogosto srečujejo z izzivom, kako ugodne lastnosti takšnih živil skomunicirati s potrošniki – bodisi preko označevanja ali promocije takšnih živil. Področje označevanja in oglaševanja živil v povezavi s tem namreč ureja Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah, ki v Prilogi precej strogo opredeljuje prehranske trditve, ki se na živilih lahko uporabljajo. Med drugim je mogoče pri tem uporabiti tudi trditev »zmanjšana vsebnost hranila«, vendar ob pogojih, ki jih v zvezi s tem predpisuje zakonodaja. Pri takšnem označevanju se sestava živila lahko primerja tudi z drugimi primerljivimi živili na tržišču oz. z običajnimi vsebnostmi hranil v istovrstnih živilih.

Kaj ponujamo:

  • Izvedba primerjalne analize, v kateri vaše živilo primerjamo s primerljivimi izdelki na tržišču. Pri tem uporabimo naše zadnje podatke o izdelkih na tržišču (v naši podatkovni bazi CLAS2020 je preko 28.000 živil, dostopnih v Sloveniji)
  • Svetovanje, kakšne prednosti vašega živila je smotrno izpostaviti
  • Svetovanje, v kakšnem obsegu je potrebno spreminjati sestavo živila, da boste pri označevanju in promociji lahko uporabljali atraktivne primerjalne prehranske trditve

Podatki o sestavi oz. hranilni vrednosti živil predstavljajo del obveznega označevanja živil, vendar so takšni podatki na voljo na izdelkih na prodajnih policah in je njihovo zbiranje časovni zalogaj, hkrati pa se pri tem pojavljajo še številne druge omejitve. Za primerjavo živila z drugimi živili na tržišču je na primer potrebno zagotoviti dovolj velik in reprezentativen vzorec živil, s katerimi se dela primerjava. Na Inštitutu za nutricionistiko že od leta 2015 uporabljamo informacijski sistem in obsežno podatkovno bazo CLAS, s pomočjo katere vrednotimo sestavo in hranilno vrednost živil na slovenskem tržišču. Podatki so bili v prvi vrsti zbrani v raziskovalne namene, izkušnje pa so pokazale tudi veliko vrednost za podjetja. Podatki so pridobljeni na podlagi obširnih sistematiziranih popisov živil, ki se izvajajo v vseh pomembnejših trgovskih verigah v Sloveniji. Razpoložljivi podatki predstavljajo odlično osnovo za pridobitev potrebnih podatkov za namene označevanja in oglaševanja živil, vezanega na uporabo zgoraj omenjenih primerjalnih trditev ter oceno stanja, ki predstavlja osnovo pri sprejemanju odločitev o reformulaciji živil. Na Inštitutu za nutricionistiko deluje Strokovna skupina, v okviru katere rešujemo tudi zgoraj omenjene izzive gospodarstva. Vse projekte obravnavamo individualno in z največjo mero zaupnosti.

 

Stik

Doc. dr. Anita Kušar

T: 05 9068 870

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.