Rezultati raziskovalnega projekta CLYMBOL: Vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov: ali potrošniki počnejo to, kar pravijo, da počnejo?

clymbol logo

Spodbujanje potrošnikov k nakupu bolj zdravih živil je ena od poti k izboljšanju prehrane prebivalstva. Zdravstvene trditve in simboli na živilski embalaži so oblikovani v pomoč potrošnikom, da se odločijo za bolj zdravo izbiro, a njihov vpliv ni povsem poznan. V ta namen je bil pripravljen projekt CLYMBOL ("Vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov"), v okviru katerega poteka raziskava vpliva zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov.

Ali potrošniki počnejo to, kar pravijo, da počnejo?

Potrošniki se v glavnem zavedajo pomembnosti zdravega prehranjevanja in izbora živil z ustrezno prehransko sestavo. V raziskavah navajajo zanimanje za informacije o hranilnih vrednostih. A kljub temu da ljudje večinoma pravijo, da so naklonjeni prehranskim in zdravstvenim simbolom ter da te informacije uporabljajo med nakupovanjem, ni dokaza o tem, ali se njihov teoretični odgovor dejansko udejani tudi v praksi.

V okviru projekta CLYMBOL je bilo raziskano, ali obstaja morebiten razkorak med navedenimi in dejanskimi preferencami glede uporabe zdravstvenih simbolov na živilih. V ta namen je bila pozornost do zdravstvenih simbolov, ki so jo navedli potrošniki, primerjana z njihovimi dejanskimi nakupi.

Kar ljudje pravijo, se odraža v njihovih dejanjih 

Iz rezultatov je mogoče sklepati, da so navedene preference (kar ljudje povedo) pomembne za njihovo obnašanje pri nakupovanju (kar ljudje naredijo). Pri ljudeh, ki pravijo, da jim je všeč zdravstveni simbol ključavnice – Keyhole (glejte spodnjo razlago), obstaja večja verjetnost, da bodo kupili živilo s tem simbolom, prav tako je pri njih opažen večji delež kupljenih izdelkov z zdravstvenimi simboli. Obratno se ni zgodilo - ljudje, ki imajo raje živila brez simbola Keyhole, se ne izogibajo nakupu živil s tem simbolom.

Glede na indeks telesne mase nakupovalca med navedenim in dejanskim obnašanjem ni bilo opazne razlike. Pretežki in predebeli nakupovalci so bili ravno tako dosledni pri svojih navedenih in izvedenih preferencah glede izdelkov s simbolom Keyhole kot tisti z nižjim ali normalnim indeksom telesne mase. Poleg tega je iz rezultatov mogoče sklepati tudi to, da pri tistih ljudeh, ki v glavnem kupujejo manj zdrava živila, obstaja manjša verjetnost, da bodo kupili izdelke s simbolom Keyhole. Če torej želijo oblikovalci prehranskih politik na splošno povečati delež prodanih zdravih izdelkov je pomembna tudi ozaveščenost o zdravstvenih simbolih. Če je cilj povečati delež zdravih izdelkov med pretežkim in predebelim prebivalstvom, morajo biti ukrepi enaki kot za preostali del populacije.

Poleg tega pozitivna povezava med nakupi zdrave hrane v splošnem in deležem kupljenih izdelkov s simbolom Keyhole kaže na to, da te izdelke večinoma kupujejo v gospodinjstvih, kjer so že tako najbolj zdravi. Zato obstaja pomemben izziv, kako pritegniti gospodinjstva, ki morajo v največji meri spremeniti svoje prehranjevalne navade.

Raziskava

Rezultati so pridobljeni iz panelnih podatkov o nakupih v gospodinjstvih, zbranih v obdobju več let v skupini 2500 reprezentativnih danskih potrošnikov, ki dnevno registrirajo kupljena živila, njihovo količino, stroške in mesto nakupa.

Podatki so usklajeni z informacijami o hranilnih vrednostih na izdelkih, kot tudi z informacijami, ali imajo izdelki na embalaži natisnjen zdravstveni simbol Keyhole.

Poleg tega podatki vključujejo odgovore na vprašalnik o uporabi simbola Keyhole. Primerjani so bili rezultati iz šestih različnih kategorij živil, kot so na primer žita za zajtrk in juhe, da bi ugotovili, ali se rezultati razlikujejo glede na vrsto živila.

Nordic KeyholeNordic Keyhole (Nordijska ključavnica) označuje bolj zdravo izbiro v 13 kategorijah živil, kot so na primer kruh in testenine, kot tudi sadje in zelenjava.

Proizvajalci živil lahko simbol natisnejo na sprednjo stran embalaže, če izdelek izpolnjuje določena merila, ki so različna za vsako posamezno kategorijo živil. Registracija na centralni ravni ne obstaja, a danska Veterinarska in živilska uprava (Veterinary and Food Administration – VFA) redno preverja zlorabe.

Nordic Keyhole je zelo poznan na Danskem. 9 od 10 oseb pozna simbol in 6 od 10 pozna njegov glavni pomen.

Več informacij

Opomba: Projekt CLYMBOL – Vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov – je prejel finančna sredstva za raziskovanje iz Sedmega okvirnega raziskovalnega programa Evropske skupnosti (pogodba št. 311963).

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.