Smernice za označevanje in določanje dolžine roka uporabnosti živil ter drugih s tem povezanih informacij

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila smernice za označevanje in določanje dolžine roka uporabnosti živil ter s tem povezanih informacij, ki bodo nosilcem živilske dejavnosti v pomoč pri označevanju živil. V smernicah je med drugim pojasnjeno razlikovanje med označevanjem roka uporabnosti z „Uporabno najmanj do“ in „Porabiti do“, predstavljeno je kako določiti dolžino roka uporabnosti, v dokument pa so vključena še nekatera druga pojasnila v zvezi s tem.

Odločitev o uporabi označevanja roka uporabnosti živil z „Uporabno najmanj do“ ali „Porabiti do“ in s tem povezanih informacij sprejme nosilec dejavnosti na podlagi značilnosti živila, upoštevajoč potencialna tveganja, sestavo in pogoje shranjevanja živila. Identifikacija tveganj je specifična za vsako posamezno živilo in mora upoštevati pojavnost patogenih mikroorganizmov, ki se lahko razmnožijo v sicer temperaturno nadzorovanih okoljih predpakiranih živilih v relativno predvidljivih pogojih. Kateri patogeni mikroorganizmi in mikroorganizmi kvara so sposobni rasti v živilu med shranjevanjem do zaužitja, določajo intrinzični (npr. pH in aw), ekstrinzični (npr. temperatura, atmosfera) ter implicitni dejavniki (npr. interakcije s kompetenčno mikrobioto). EFSA je pripravila drevo odločanja, ki omogoča nosilcem dejavnosti sprejetje odločitve o ustreznem načinu označevanja roka uporabnosti, dodatno pa je v dokument vključeno tudi vodilo za določitev dolžine roka uporabnosti za posamezno živilo ter pojasnilo o uporabi drugih s tem povezanih informacij.


Več informacij

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.