Uredba o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi

V soboto, 27. marca 2021, se je začela uporabljati Uredba (EU) 2019/1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU, ki  spreminja vlogo EFSA kot  ocenjevalke tveganj. 

V namen obeležitve tega dogodka, bo Evropska komisija, v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane, EFSA, pripravila slavnostni virtualni dogodek, ki bo potekal 30.3.2021 ob 10. uri. 

Predlog Evropske Komisije za to uredbo je bil sprejet leta 2019, na podlagi evropske državljanske pobude. Začetek veljavnosti uredbe ne pomeni le pomembnega koraka v modernizaciji politike EU o varnosti hrane, ampak je tudi odličen primer neposrednega političnega učinka evropske državljanske pobude. Nova pravila bodo izboljšala preglednost ocene tveganja EU glede hrane in zajela širok spekter izdelkov, ki skrbijo javnost. Uredba bo okrepila zanesljivost, objektivnost in neodvisnost študij, predloženih Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), državam članicam pa bo dala večjo vlogo pri delovanju EFSA.

Več

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.