Vzpostavitev posebnega postopka evalvacije zdravstvenih trditev za rastlinske dele

Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih je bila sprejeta leta 2006 z namenom zagotavljanja učinkovitega delovanja notranjega trga in visoke ravni varstva potrošnikov. Uredba določa okvir za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev pri označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil. Zagotavlja, da so vse trditve o živilih, ki se tržijo znotraj EU, jasne, natančne in temeljijo na znanstvenih dokazih. Evropska komisija je pred kratkim objavila poročilo REFIT evalvacije omenjene uredbe glede postopka evalvacije zdravstvenih trditev za rastlinske dele. Program REFIT sodi v okvir prizadevanj Evropske komisije za zagotavljanje učinkovitega pravnega urejanja. Med drugim so njegov cilj enostavnejši in razumljivejši predpisi EU. Uradno REFIT poročilo Uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih predstavlja izhodišče za ureditev postopka evalvacije zdravstvenih trditev za rastlinske dele na živilih v prihodnosti.

Evalvacija REFIT se je nanašala tudi na uporabo zdravstvenih trditev za rastlinske pripravke. Le-ti so na trgu EU široko dostopni kot sestavine živil, pa tudi v zdravilih rastlinskega izvora. Ker je razvrščanje izdelkov med živila oz. zdravila urejeno tudi na nacionalnem nivoju, je to predstavljajo oviro prostega pretoka blaga v EU, hkrati pa za rastlinske pripravke še vedno ni urejena uporaba zdravstvenih trditev. Uredba o uporabi prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih namreč določa, da se uporaba zdravstvenih trditev za živila, tudi v primeru rastlinskih delov, odobri na podlagi ugodne znanstvene ocene Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki za to zahteva podporne dokaze v obliki interventnih kliničnih raziskav. Vendar pa je leta 2009 prišlo do situacije, da tudi po več sto obravnavanih zdravstvenih trditvah za rastlinske dele, prav za nobeno ni bilo dovolj močnih znanstvenih dokazov, da bi jo na osnovi zelo strogih kriterijev uvrstili na seznam odobrenih zdravstvenih trditev za živila. To je Evropsko komisijo privedlo do odločitve o t.i. zamrznitvi postopka nadaljnje obravnave trditev za rastlinske dele v letu 2010. Komisija je leta 2012 oblikovala t.i. seznam trditev na čakanju, ki vključuje 2.078 nepreverjenih zdravstvenih trditev za rastlinske dele, ki se še vedno uporabljajo pri označevanju živil na trgu EU, na odgovornost nosilcev dejavnosti in pod pogojem, da izpolnjujejo določila in pogoje za uporabo trditev, kot jih določa uredba o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih ter ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih dokumentov.

Evalvacija REFIT je glede uporabe zdravstvenih trditev za rastlinske dele na živilih pokazala, da proizvajalci živil oz. prehranskih dopolnil pogosto ne dosegajo zakonodajno opredeljenih pogojev rabe, zaradi česar mnogokrat prihaja do zavajanja potrošnikov. V zvezi s tem je predlagana vzpostavitev posebnega postopka za odobritev zdravstvenih trditev za rastlinske dele. Po preučitvi stanja se kot najustreznejša rešitev kaže upoštevanje tradicionalne uporabe rastlinskih delov, kar je sicer praksa tudi pri dokazovanju učinkovitosti izdelkov v postopku registracije tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora. Obenem se je izkazalo, da bi bilo potrebno na evropskem nivoju vzpostavi enoten seznam rastlin, ki bo omogočal nemoteno delovanje evropskega trga ter varno uporabo živilskih izdelkov, ki vsebujejo rastlinske dele. To področje je namreč trenutno urejeno na nacionalnih nivojih, zaradi česar pogosto prihaja do težav.

Več informacij o REFIT evalvaciji in njenih rezultatih je na voljo na povezavi: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/refit_en

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.