Znanstveniki zedinjeni o definiciji sinbiotikov

Skupina mednarodnih znanstvenikov je sprejela konsenz glede definicije termina "sinbiotik", kar je osnova za nadaljne znanstveno utemeljene trditve o zdravstvenih učinkih takšnih izdelkov. Trenutno še ni nobene odobrene zdravstvene trditve, ki se nanaša na sinbiotike.

Izraz sinbiotik se pojavlja na vse večjem številu živil in prehranskih dopolnil. Sestavine sinbiotikov se kažejo kot obetavne v smislu spreminjanja mikrobne združbe v humanem črevesju in posledično ugodnih učinkov na zdravje.

Pri simbiotikih gre v splošnem za kombinacijo probiotikov in prebiotikov, vendar so strokovnjaki to definicijo označili kot preveč omejujočo za inovacije na tem področju, obenem pa ne dovolj precizno za jasno razumevanje učinkov na zdravje sinbiotikov. 

V publikaciji, objavljeni v reviji Nature reviews gastroenterology & hepatology, so avtorji postavili novo definicijo sinbiotikov, ki je skladna z zadnjimi raziskavami s tega podrčja: "sinbiotiki so mešanica, sestavljena iz živih mikroorganizmov in substrat(ov), ki jih gostiteljevi mikroorganizmi selektivno uporabljajo in imajo zdravstveni učinek na gostitelja".

Izraza sinbiotik ne gre zamenjevati z izrazom simbiotik. Slednji se namreč nanaša na organizme, ki živijo v odnosu, od katerega imata oba korist - simbiozi. Glede na to, da gre pri sinbiotikih za mešanico mikroorganizmov in snovi, ki imajo prebiotični učinek, ne moremo govoriti o razmerju dveh živih organizmov, kot je to značlno za simbiozo.

Več

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.