Raziskava Nutricare: Izzivi doseganja prehranske preskrbljenosti prebivalcev domov za starejše občane (Z3-3213)

Tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji, se soočamo s staranjem populacije. Pojavljajo se drastične demografske spremembe in pričakovana življenjska doba je dandanes veliko višja, kot je bila v preteklosti. Naslavljanje problemov pri starejši populaciji zato pridobiva na pomembnosti in je nujno za koeksistenco in dobrobit širše populacije v prihodnosti. Neenakosti v zdravju so pomembno breme današnje družbe. Staranje prebivalstva prinaša spekter fizioloških, psiholoških in funkcionalnih sprememb pri posameznikih in kljub daljši pričakovani življenjski dobi mnogi posamezniki trpijo za boleznimi in različnimi ne zmožnostmi v zadnjih 10 do 20 letih svojega življenja. Način prehranjevanja je pomembna, z življenjskim slogom povezana determinanta zdravja,  saj ima pomemben vpliv na splošno zdravje in dobro počutje posameznika. Pojavnost kroničnih bolezni, različnih zdravstvenih težav ter zdravljenja z zdravili ima lahko vpliv na spremembe v načinu prehranjevanja, apetitu in presnovi hranil. 

Projekt financira

ARRSLogo 2016

Projekt izvaja

Inštitut za nutricionistiko 

Vodja projekta

dr. Živa Lavriša

SICRIS povezava

Trajanje projekta

1.10.2021 - 31.5.2024

Opis projekta

Staranje prinaša spekter psiholoških in fizioloških sprememb, kar je povezano z višjim tveganjem za pomanjkanje hranil pri starejših ter pogostejše težave z zdravjem. To je še poseben problem pri starejših ki so institucionalizirani, kar vključuje tudi prebivalce domov za starejše občane saj predstavlja še večje tveganje za pomanjkanje hranil ter višje stopnje umrljivosti in smrtnosti. Iz tega razloga je nujno pri prebivalcih domov za starejše občane nadzorovati prehranski status ter možna tveganja za pomanjkanje določenih mikrohranil z namenom izboljšanja njihovega zdravja in počutja ter preprečevanja dodatnih zdravstvenih komplikacij, ki niso le zdravstveni problem, ampak tudi višajo stroške oskrbe v domovih. 

Raziskava se bo izvajala na nacionalni ravni, predvideno je vključevanje domov starejših občanov iz vsake od 9 slovenskih regij (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Ravne na Koroškem, Kranj, Nova Gorica, Koper).  

Namen raziskave je ugotoviti, kakšen je prehranski status prebivalcev domov za starejše občane v Sloveniji, ter ugotoviti delež prebivalcev, ki so podhranjeni, oz. ne dosegajo priporočenih količin hranil in mikrohranil v prehrani. Poleg tega bomo z analizo vzorcev krvi določili tudi preskrbljenost te populacije z določenimi vitamini in mikrohranili. 

Na osnovi pridobljenih podatkov bomo analizirali stanje v populaciji prebivalcev domov za starejše občane. Rezultati raziskave bodo služili tudi kot osnova za sprejemanje ustreznih smernic na nacionalni ravni, ki bi omogočili optimalno zdravje in oskrbo prebivalcev domov za starejše občane. 

Vključevanje v raziskavo

V raziskavo smo povabili naključno izbran vzorec starejših odraslih (65 let in več), ki prebivajo v domovih za starejše občane (DSO) iz vseh slovenskih regij. V okviru raziskave so udeleženci upravičeni do brezplačnih laboratorijskih preiskav krvi ter drugih meritev in analiz, ki se bodo izvajale v okviru raziskave.

Potek raziskave

Z udeleženci bomo izpolnili 24 urni prehranski dnevnik, s katerim bomo ugotavljali, kaj so zaužili v preteklem dnevu, dodatno pa bodo izpolni še vprašalnik o pogostosti uživanja posametnih živil. S tem želimo pridobiti podatke o prehranjevalnih navadah udeležencev in oceniti vnos posameznih hranil. Stanje prehranjenosti bomo ugotavljali s presejalnim vprašalnikom "Mini prehranska ocena". Obenem bomo izvedli tudi nekatere telesne meritve (višina, telesna masa, obseg pasu, bokov, nadlakti in meč) ter ocenili moč stiska roke, s čimer bomo pridobili tudi podatke o stanju mišičevja. Udeležencem bo na tešče vzet tudi vzorec krvi za laboratorijske preiskave in ugotavljanje preskrbljenosti z določenimi mikrohranili.

Etični vidiki

Soglasje za izvedbo raziskave je bilo izdano s strani Komisije za medicinsko etiko RS KME 0120-531/2021/13, NCT05389618

Več informacij

dr. Živa Lavriša, vodja projekta, Inštitut za nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.