O nas

Inštitut za nutricionistiko je raziskovalna organizacija z državno koncesijo za opravljanje javne raziskovalne dejavnosti. Uvrščeni smo med organizacije v javnem interesu na področju prehrane. Poleg raziskovalne dejavnosti sta naši temeljni poslanstvi tudi ozaveščanje javnosti o vlogi prehrane pri varovanju zdravja, ter podpora vsem deležnikom za izboljševanje kakovosti živil. Pri tem sodelujemo tako z državo in drugimi raziskovalnimi organizacijami, kot s strokovnimi združenji in gospodarstvom.

Delovanje inštituta

Inštitut je bil ustanovljen leta 2009 in vse odtlej deluje kot neprofitni raziskovalni zavod. Njegovo delovanje nadzira Svet zavoda. Da bi zagotavljali najkakovostnejše storitve imamo uvedene ustrezne standarde obvladovanja kakovosti in informacij. S strani uveljavljenega mednarodnega certifikacijskega organa Buerau Veritas smo certificirani po standardu ISO9001.

Raziskovalna skupina

Raziskovalna dejavnost je osnovna dejavnost Inštituta za nutricionistiko. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina "Prehrana in javno zdravje", ki vodi tudi državni raziskovalni program na tem področju in sodeluje v vrsti raziskovalnih projektov. Raziskovalna skupina je pretežno financirana s strani Republike Slovenije in Evropske komisije. Izvajamo tudi aplikativne raziskave za gospodarstvo. Približno tretjino prihodkov predstavljajo aplikativne raziskave za gospodarstvo.

Več o raziskovalni skupini "Prehrana in javno zdravje".

Vizija inštituta

Vizija Inštituta za nutricionistiko je:

  1. Z vrhunsko raziskovalno dejavnostjo na področju prehrane in javnega zdravja podpirati zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krepiti javno zdravje. Prizadevali si bomo za transparentno delovanje, javno objavo rezultatov raziskav – v čim večji meri v odprto-dostopnih virih, in aktivno obveščanje relevantnih deležnikov o aktivnostih inštituta in rezultatih raziskav. Pri raziskavah si bomo prizadevali za čim tesnejše sodelovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami, ki delujejo na podobnih področjih, tako v Sloveniji kot tujini.
  2. Z aktivnim osveščanjem prebivalstva izboljševati prehranske navade in nasploh krepiti zdrav življenjski slog. Inštitut bo k osveščanju prispeval z različnimi pristopi, med drugim s spletnim portalom o prehrani, vključevanjem v komunikacije na socialnih omrežjih, in aktivnim sodelovanjem z mediji.
  3. Podpirati razvoj in proizvodnjo zdravju bolj koristnih živil. Z raziskavami, svetovanjem in izobraževanji želimo podpirati gospodarstvo pri (re)formulaciji živil za doseganje zdravju koristnejše sestave, hkrati pa nosilce živilske dejavnosti podpirati pri potrošniku prijaznem označevanju živil.

Razpisi

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.