O nas

Inštitut za nutricionistiko je raziskovalna organizacija z državno koncesijo za izvajanje javne raziskovalne dejavnosti. Uvrščeni smo tudi med organizacije v javnem interesu na področju prehrane. Poleg raziskovalne dejavnosti sta naši temeljni poslanstvi tudi ozaveščanje javnosti o vlogi prehrane pri varovanju zdravja, ter podpora vsem deležnikom za izboljševanje kakovosti živil. Pri tem sodelujemo tako z državo in drugimi raziskovalnimi organizacijami, kot s strokovnimi združenji in gospodarstvom.

Delovanje inštituta

Inštitut je bil ustanovljen leta 2009 in vse odtlej deluje kot neprofitni raziskovalni zavod. Njegovo delovanje nadzira Svet zavoda. Da bi zagotavljali najkakovostnejše storitve imamo uvedene ustrezne standarde obvladovanja kakovosti in informacij. S strani uveljavljenega mednarodnega certifikacijskega organa Buerau Veritas smo certificirani po standardu ISO9001.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Ključna dejavnost Inštituta za nutricionistiko je znanstveno-raziskovalno delo. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina "Prehrana in javno zdravje", ki vodi tudi raziskovalni program in sodeluje v vrsti raziskovalnih projektov. Raziskovalna skupina je pretežno financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejvanost Republike Slovenije (ARRS) in Evropske komisije (EK). Izvajamo tudi aplikativne raziskave za gospodarstvo. Približno četrtino prihodkov  inštituta predstavljajo aplikativni projekti za gospodarstvo.

Več o raziskovalni skupini "Prehrana in javno zdravje".

Skladno z Zakonom o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL RS št. 186/21; ZZrID) je inštitut vključen v sistem stabilnega financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, v okviru česar se financira infrastrukturno in podporno dejavnost, raziskovalni program in usposabljanje mladih raziskovalcev. Izvajanje navedenih dejavnosti na inštitutu poteka skladno z določili ZZrID in pravili ARRS, ter internim pravilnikom:

Vizija inštituta

Vizija Inštituta za nutricionistiko je:

  1. Z vrhunsko raziskovalno dejavnostjo na področju prehrane in javnega zdravja podpirati zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krepiti javno zdravje. Prizadevali si bomo za transparentno delovanje, javno objavo rezultatov raziskav – v čim večji meri v odprto-dostopnih virih, in aktivno obveščanje relevantnih deležnikov o aktivnostih inštituta in rezultatih raziskav. Pri raziskavah si bomo prizadevali za čim tesnejše sodelovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami, ki delujejo na podobnih področjih, tako v Sloveniji kot tujini.
  2. Z aktivnim osveščanjem prebivalstva izboljševati prehranske navade in nasploh krepiti zdrav življenjski slog. Inštitut bo k osveščanju prispeval z različnimi pristopi, med drugim s spletnim portalom o prehrani, vključevanjem v komunikacije na socialnih omrežjih, in aktivnim sodelovanjem z mediji.
  3. Podpirati razvoj in proizvodnjo zdravju bolj koristnih živil. Z raziskavami, svetovanjem in izobraževanji želimo podpirati gospodarstvo pri (re)formulaciji živil za doseganje zdravju koristnejše sestave, hkrati pa nosilce živilske dejavnosti podpirati pri potrošniku prijaznem označevanju živil.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.