Objava priporočil za uspešno znanstveno utemeljevanje novih zdravstvenih trditev v Evropski skupnosti

V Evropski Uniji je področje uporabe zdravstvenih trditev na živilih natančno urejeno že od leta 2006. Takrat sprejeta zakonodaja je uvedla vrsto novosti, izmed katerih so se mnoge pokazale za dokaj zapletene. To področje je postalo tudi predmet raziskav s strani Evropske Komisije financiranega raziskovalnega projekta REDICLAIM, ki ga je vodila prof. dr. Monique Raats iz Univerze v Surreyu (Velika Britanija), pomembno vlogo pri izvedbi projekta pa so imeli tudi raziskovalci iz Inštituta za nutricionistiko v Ljubljani. V okviru projekta so raziskovalci pripravili aktualna Priporočila za uspešno znanstveno utemeljevanje novih zdravstvenih trditev v Evropski skupnosti, ki so bila v teh dneh objavljena v reviji Trends in Food Science & Technology - eni najuglednejših znanstvenih revij na področju prehrane.

Evropska Uredba o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih št. 1924/2006 je v letu 2006 postavila skupni okvir za uporabo takšnih trditev v Evropski skupnosti (ES). Implementacija omenjene zakonodaje je vključevala zahteven proces seznanjanja in izobraževanja različnih zainteresiranih strani, vključno z oblikovalci politik in nadzornimi organi v državah članicah ES, Evropske agencije za varno hrano (EFSA) in še posebej za živilsko industrijo. Medtem ko so zakonodajni predpisi zagotovili pravno osnovo za uporabo trditev na živilih, je bil postopek odobritve novih zdravstvenih trditev prepoznan kot sorazmerno zapleten.

Izzive na področju uporabe in odobritve zdravstvenih trditev na živih je prepoznala tudi Evropska komisija (EK) in omogočila izvajanje evropskega projekta REDICLAIM, ki ga je vodila prof. dr. Monique Raats iz Univerze v Surrey-u: "Eden ključnih ciljev projekta je bil podpreti živilsko industrijo pri razvoju inovativnih in konkurenčnih izdelkov ter zagotoviti skladnost le teh z zahtevami uredbe, zlasti glede uporabe zdravstvenih trditev za zmanjšanje dejavnikov tveganj za razvoj bolezni in novih funkcijskih zdravstvenih trditev". Pri izvedbi raziskave so sodelovali še raziskovalci iz MAPP centra na Univerzi v Aarhus-u (Danska), Inštituta za nutricionistiko (Slovenija) in Univerze v Ljubljani (Slovenija).

V okviru izvajanja projekta so bila pripravljena Priporočila za uspešno znanstveno utemeljevanje novih zdravstvenih trditev v Evropski uniji, ki so bila v teh dneh objavljena v reviji Trends in Food Science & Technology, eni izmed najuglednejših revij s področja znanosti o živilih in živilski tehnologiji. Prof. dr. Igor Pravst iz Inštituta za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija: "Priporočila predstavljajo izhodišče raziskovalcem s področja prehrane ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s funkcionalno hrano, zlasti živilski industriji. Priporočila so bila pripravljena na podlagi analize mnenj o zdravstvenih trditvah, objavljenih s strani EFSA in intervjujev s strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dosjejev o zdravstvenih trditvah, predvsem iz živilske industrije in znanstvenikov, specializiranih za postopek odobritve zdravstvenih trditev."

V analizi znanstvenih mnenj EFSA so bile obravnavane vse vloge za zdravstvene trditve za zmanjšanje dejavnikov tveganj za razvoj bolezni, tako tiste z ugodnim kot neugodnim izidom. Da smo lahko identificirali ključne izzive smo izvedli tudi poglobljene intervjuje - neposredno s prijavitelji vlog. V nadaljevanju so bili pripravljeni osnutki priporočil, ki so bili podlaga za posvetovanje s strokovnjaki iz živilske industrije, ponudniki raziskovalnih svetovanj, ki so posebej specializirani za postopek odobritve zdravstvenih trditev, akademiki, EK in  EFSA. Priporočila so objavljena v obliki znanstvenega članka z odprtim dostopom, kar pomeni, da so razpoložljiva tudi strokovnjakom in raziskovalcem v živilski industriji, ki včasih nimajo dostopa do plačljivih znanstvenih objav.

Povezava do priporočil: 

Dodatne informacije o projketu:

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.