Prehrana

Portal prehrana je zanesljiv vir informacij in novic s področja prehrane.

Šparglji z bazilikinim pestom

sparglji bazilikin pesto

 

 

 

 

 

Pojdi na recept

FB stran Zdrava prehrana je namenjena osveščanju javnosti o pomenu pestre in uravnotežene prehrane, saj ima le-ta pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja človeka. Kot prehranske smernice bomo upoštevali smernice D-A-CH, ki so uveljavljene v tem delu sveta in jih je sprejela tudi Slovenija. Smernice poudarjajo pomen pestre in uravnotežene prehrane. Zdrava prehrana mora telesu zagotoviti vse za življenje pomembne hranilne snovi. V večini življenjskih obdobij in situacij to lahko dosežemo z različnimi prehranskimi praksami, torej tako z mešano kot rastlinsko prehrano. Ne glede na izbran način prehranjevanja je seveda koristno poznati  hranila, sestavo živil in potrebe telesa. V tej smeri se bomo tudi trudili.

Prehrana je področje, o katerem imajo različni ljudje zelo različna mnenja in poglede. Za nekaterimi stališči stojijo prehranski razlogi, za drugimi pa lahko tudi povsem ideološki. Zato v diskusiji med posamezniki z različnimi prehranskimi praksami lahko prihaja do trenj, ki so lahko tudi zelo pod nivojem komunikacije, ki ga želimo vzdrževati na naši spletni strani. Da bi ohranili ustrezen nivo strani in vsem uporabnikom, ne glede na njihov izbran način prehranjevanja, omogočili prijetno izkušnjo, smo pripravili sledeče smernice za komunikacijo na FB strani. Ob nespoštovanju pravil na posamezni objavi bo administrator uporabnike strani opozoril na kršitev. Objave vseh uporabnikov, ki bodo po tem prvem opozorilu kršili pravila uporabe, so lahko brez opozorila izbrisane, njihovi avtorji pa izključeni iz strani.

  1. Pričakujemo strpnost med vsemi uporabniki strani. Žaljivi ali obtožujoči komentarji zoper posameznike z drugačnim načinom prehranjevanja (ali zoper drugačne načine prehranjevanja ali zoper živila, ki so se jim posamezniki zaradi načina prehrane odpovedali) niso sprejemljivi.
  2. Ljudje smo si različni in izbor načina prehranjevanja je osebna odločitev posameznika, kar morajo spoštovati vsi uporabniki. Izpostavljanje določenega načina prehranjevanja kot primernejšega ni sprejemljivo.
  3. Uporabnikom strani bomo omogočili svobodno opisovanje lastnega načina prehranjevanja in razpravo o svojih občutkih glede takšnega načina prehranjevanja, če pri tem ne bodo kršene ostale točke teh pravil.
  4. Razpravljajte o temi, ki je predmet razprave.
  5. Na strani se kot prehranske smernice uporabljajo D-A-CH priporočila, ki so uveljavljene v tem delu sveta in jih je sprejela tudi Sovenija. Diskusijo o primernosti teh smernic bomo dopuščali v tistih objavah, kjer bomo razpravljali o različnih prehranskih smernicah, na kar bomo posebej opozorili. V ostalih objavah razprava o primernosti ali neprimernosti teh smernic ni sprejemljiva, saj zmede veliko večino uporabnikov strani, ki se s smernicami ne ukvarjajo. Kdor želi vplivati na spremembo smernic, naj s tem povezane predloge in mnenja naslovi na državo in organizacije, ki so smernice sprejele. 

Za upoštevanje smernic se vam v imenu inštituta in uporabnikov strani iskreno zahvaljujemo.

Inštitut za nutricionistiko
Sprejeto: 15-2-2012 (Verzija 1)

 

Prispevke za portal Zdrava prehrana pripravlja ekipa strokovnih sodelavcev Inštituta za nutricionistiko. Avtorji prispevke pripravljajo na osnovi strokovnih virov informacij in v skladu s sprejeto programsko shemo. Portal v okviru inštituta deluje samostojno in neodvisno, zato mnenja izražena v prispevkih ne izražajo nujno tudi uradnih stališč Inštituta za nutricionistiko. Objave oz. priprave prispevkov ni mogoče naročiti ali plačati, saj portal ni komercialno zasnovan, dobrodošle pa so pobude za nove prispevke, ki bi bili zanimivi za širšo javnost in koristni z vidika promocije zdravega načina prehranjevanja. O pripravi in objavi prispevkov se uredništvo portala odloča samostojno.

Iskanje:

Loading

O portalu prehrana

prehrana institut

Portal vzdržuje Inštitut za nutricionistiko, neprofitna organizacija, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje. Poleg raziskovalne dejavnosti med temeljna poslanstva inštituta sodi tudi promocija zdravega prehranjevanja, v sklopu česar deluje tudi ta spletna stran. Več o inštitutu: www.nutris.org