Prehrana

Portal prehrana je zanesljiv vir informacij in novic s področja prehrane.

Šparglji z bazilikinim pestom

sparglji bazilikin pesto

 

 

 

 

 

Pojdi na recept

Trenutno imajo države članice EU v precejšnji meri pravico samostojno odločati o prepovedi gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO), vendar pa predvsem nekatera podjetja želijo, da bi se to v Evropski Uniji spremenilo ter da bi se to pravico državam odvzelo. Sodelujte v tej peticiji in podprite našo pobudo proti gensko spremenjeni hrani. Naj države ohranijo možnost prepovedi gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO). Svoj glas lahko oddate s klikom na »Všeč mi je /Like« na desni strani.

Več o gensko spremenjenih organizmih si lahko preberete v našem prispevku:

- Gensko spremenjena hrana

Nekaj problemov, ki so lahko posledica uporabe GSO (ITR, 2007): 

• prenos novih genov z gensko spremenjenih rastlin na divje sorodnike in gensko nespremenjene rastline;

• rastline, odporne na herbicide, lahko resno ogrozijo biotsko raznovrstnost na kmetijskih območjih;

• razširjena uporaba herbicidov glufozinata in glifozata lahko prizadene talne ekosisteme, poleg tega pa lahko slabo vpliva na uspevanje rastlin in krogotok snovi;

• škodljive žuželke lahko razvijejo odpornost na gensko spremenjene rastline z genom za sintezo Bt-toksina in tako lahko skrajšajo čas potencialne koristnosti teh rastlin. Zaradi tega bo ogrožena učinkovitost obstoječih naravnih Bt-insekticidov, ki jih uporabljajo predvsem v

ekološkem kmetijstvu;

• rastline, odporne na škodljivce, lahko negativno učinkujejo na koristne žuželke in druge populacije nevretenčarjev;

• nemogoče je dokazati, da gensko spremenjena hrana ne bo povzročala novih alergij;

• gensko spremenjene rastline, ki tvorijo za žuželke toksične beljakovine, so lahko toksične tudi za ljudi;

• odpornost na antibiotike se lahko prenese na patogene organizme in zmanjša učinkovitost zdravil;

• dosedanja generacija gensko spremenjenih rastlin ne prinaša nikakršnih koristi za končnega potrošnika (odpornost na herbicid, odpornost na žuželke).

• Poraba herbicidov pri gojenju gensko spremenjenih rastlin, odpornih na herbicide, se ne zmanjšuje – nasprotno. Dr. Charles Benbrook iz Severozahodnega Centra znanosti in okoljskih politik (Northwest Science and Environmental Policy Centre) iv, vodilni strokovnjak na področju GS rastlin, je leta 2004 v svoji izčrpni analizi podatkov kmetijskega ministrstva ZDA o rabi pesticidov zaključil, da se je raba pesticidov zaradi GS soje, koruze in bombaža v ZDA od leta 1996 povečala za 122 milijonov funtov, in sicer z ogromnim povečanjem pri rastlinah s toleranco na herbicide in z zmernim povečanjem pri rastlinah, odpornih na žuželke.

• Poseben problem je t.i. kopičenje genov pri oljni ogrščici, do katerega je prišlo zaradi prenosa genov z ene vrste gensko spremenjenih rastlin na drugo. Posledica je prisotnost rastlin, ki so odporne na več herbicidov. Zaradi tega morajo kmetje uporabljati starejše in bolj toksične kemikalije za nadziranje plevelov. iv Benbrook, C., October 2004. Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States:The First Nine Years. BioTech Infonet Technical Paper

• Podjetja, ki tržijo GS-rastline in z njimi povezane kmetijske kemikalije, si prizadevajo za nadzor kmetijskih in prehranskih sistemov, kar uresničujejo z nakupi semenarskih podjetij, patentiranjem semen in omejevanjem kmetov z ekskluzivnimi dogovori. Uresničevanje te strategije bo močno zmanjšalo pestrost kmetijskih ekosistemov in usmerja v industrijski in netrajnostno naravnan način kmetovanja.
peticija

 

 

 O tej peticiji in pobudi obvestite svoje prijatelje in znance. Delite jo v pogovorih in na socialnih omrežjih. Bodimo glasni in slišali nas bodo.
 Obvestite prijatelje preko e-pošte.

 

 

 

Iskanje:

Loading

O portalu prehrana

prehrana institut

Portal vzdržuje Inštitut za nutricionistiko, neprofitna organizacija, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje. Poleg raziskovalne dejavnosti med temeljna poslanstva inštituta sodi tudi promocija zdravega prehranjevanja, v sklopu česar deluje tudi ta spletna stran. Več o inštitutu: www.nutris.org