Programi in projekti

Inštitut za nutricionistiko je raziskovalna organizacija z državno koncesijo za opravljanje javne raziskovalne dejavnosti. Naša raziskovalna skupina "Prehrana in javno zdravje" sodeluje v različnih raziskovalnih projektih, ki jih sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost, ministrstva, Evropska komisija in gospodarstvo. V sodelovanju z gospodarstvom izvajamo tudi aplikativne raziskovalne projekte na področju živilstva in prehrane, ki so lahko deloma so-financirani tudi iz proračunskih virov. Izvajamo tudi programe varovanja in krepitve zdravja, ki jih financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025.

Aktualni projekti

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.