CLYMBOL - Vpliv zdravstvenih trditev in simbolov na vedenje potrošnikov

Projekt sofinancira

Evropska komisija

Izvajalci

  • Projekt koordinira  EUFIC (European Food Information Council, Belgija), v raziskovalni konzorcij pa je vključenih 14 partnerjev iz devetih Evropskih držav. Ključno vlogo pri raziskovalnem delu imamo prav partnerji iz Slovenije (Univerza v Ljubljani in Inštitut za nutricionistiko), ki vodimo prvi raziskovalni sklop projekta (WP1 leaders). Vrednost projekta je skoraj 4 mio EUR, od česar največji del financira Evropska komisija.

Trajanje

  • 2013-2017

Povezava na stran projekta

Kratek opis projekta

V okviru evropskega raziskovalnga projekta CLYMBOL (Role of health-related claims and symbols in consumer behaviour) raziskujemo vpliv označb živil na potrošnika in njegove odločitve o nakupu. Gre za štiriletni raziskovalni projekt, ki se izvaja v okviru 7. okvirnega raziskovalnega programa. V raziskovalni konzorcij pa je vključenih 14 partnerjev iz devetih Evropskih držav. 

Zdravstvene trditve in simboli na označbah živil so lahko potrošniku v veliko pomoč pri prepoznavanju zdravju bolj koristnih živil, vendar je zelo malo znanega o dejanskem vplivu tovrstnih informacij na potrošnike. V okviru raziskovalnega projekta CLYMBOL želimo ugotoviti, kakšne trditve se pojavljajo na živilih, kako jih potrošniki razumejo in kako trditve vplivajo na njihove navade - od izbire živil in nakupa, do uživanja. Pri raziskovanju bomo upoštevali individualne razlike pri potrebah in željah med različnimi skupinami potrošnikov, pa tudi razlike med državami.

V okviru CLYMBOL bomo razvili sklop metod, ki bodo koristila tako snovalcem javno-zdravstvenih politik kot nosilcem živilske dejavnosti, da bodo lahko ocenjevali vplive označb na obnašanje potrošnikov in vsak na svoj način prispevali, da bodo potrošniki lažje izbirali zdravju koristnejša živila. Rezultat projekta bodo tudi priporočila o tem, kako zdravstvene trditve in simbole uporabljati za promocijo informirane izbire, zdrave prehrane in konkurenčnosti v gospodarstvu. Projekt se v veliki meri opira na vključevanje vseh zainteresiranih strani, s čimer želimo zagotoviti največjo uporabnost rezultatov v praksi.

Izbrana literatura:

  • HIEKE, Sophie, CASCANETTE, Tamara, PRAVST, Igor, KAUR, Asha, TRIJP, Johannes Cornelia Maria van, VERBEKE, Wim, GRUNERT, Klaus G. The role of health-related claims and symbols in consumer behaviour : the CLYMBOL project. Agro food industry hi-tech. 2016, vol. 27, no. 3, str. 26-29. ISSN 1722-6996
  • MIKLAVEC, Krista, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor. Heart images on food labels : a health claim or not?. Foods. Feb. 2021, vol. 10, iss. 3, str. 643-1-643-16, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/3/643

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.