Prehranske in zdravstvene trditve na živilih (V7-1107)

V okviru raziskovalnega projekta Prehranske in zdravstvene trditve na živilih bomo raziskali uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih v Sloveniji. Raziskali bomo kakšne trditve se pojavljajo na embalaži različnih kategorij živil in obseg uporabe trditev ter ali izdelki, ki nosijo trditve ustrezajo zakonodajno predpisanim pogojem za rabo trditev. Na pomembnejših kategorijah živil z najpogostejšo rabo trditev bo ustreznost uporabe trditev raziskovana tudi z določanjem kemijske sestave živila. Proučili bomo tudi kako potrošniki razumejo prehranske in zdravstvene trditve, predvsem v kolikšni meri na nakupne odločitve glede posameznega izdelka vpliva trditev, ki jo izdelek (ne)nosi in koliko prehranski profil oz. sestava živila. Projekt vodi Inštitut za nutricionistiko, pri njem pa sodelujeta tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Visoka šola za storitve v Ljubljani. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Projekt sofinancirata

MZZ

ARRS

Sodelujoče raziskovalne organizacije

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Visoka šola za storitve v Ljubljani

Financiranje

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP)

Trajanje projekta

  • 1. 10. 2011-30. 09. 2013

Opis projekta

Uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih je za proizvajalce zelo aktualna, saj potrošnik tako označena živila prepoznava kot bolj zdravju koristna in je zato zanje pripravljen odšteti več denarja. Po drugi strani to predstavlja tveganje za potrošnike, da bi bili s strani proizvajalcev z neustrezno rabo trditev zavedeni pri odločanju o nakupu. Dodatno je uporaba trditev na živilih lahko povezana tudi z javno-zdravstvenimi tveganji, če se na ta način spodbuja pretirana uporaba določenih živil, še posebej če potrošnik zamenja živila s sicer ugodno hranilno sestavo.

Področje uporabe trditev na živilih v Evropski Uniji obravnava Uredba (ES) 1924/2006. "Trditev" pomeni vsako sporočilo ali predstavitev, s katero se navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti. Trditev ne sme biti zavajajoča za potrošnika. Čeprav uredba dovoljuje le uporabo pred-odobrenih trditev iz Seznama Skupnosti se do sprejetja seznama skladno s priporočili Evropske komisije dopušča uporabo trditev, ki so bile v uporabi na območju EU pred sprejetjem uredbe. Ne glede na to so prepovedane vse medicinske trditve in tiste zdravstvene trditve, ki niso v skladu s splošnimi in posebnimi zahtevami uredbe. Priprava Seznama Skupnosti je sicer v zaključni fazi, saj do avgusta 2011 pričakujemo objavo večine strokovnih mnenj Evropske agencije za varno hrano (EFSA), ocenjuje znanstveno verodostojnost uporabljanih trditev.

V okviru predlaganega raziskovalnega projekta bomo z metodo vzorčenja na prodajnih mestih raziskali uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih v Sloveniji. Vzorčenje bo izvedeno v več različno založenih živilskih trgovinah različnih trgovskih verig (hipermarket, supermarket, diskont) pri okrog 5000 predpakiranih živilih. Raziskali bomo kakšne trditve se pojavljajo na embalaži različnih kategorij živil in obseg uporabe trditev. Dodatno bomo raziskali ali izdelki s trditvami izpolnjujejo pogoje za uporabo trditev ter ali pri rabi prihaja do morebitnega zavajanja potrošnika. Vrednotenje bo temeljilo predvsem na preverjanju vsake posamezne evidentirane trditve s strokovnim mnenjem EFSE in stanjem v Seznamu skupnosti. Pri vrednotenju bo upoštevan vidik razumevanja sporočila proizvajalca s strani potrošnika. Ugotavljali bomo tudi značilnosti živil s trditvami z vidika prehranskih profilov in rezultate raziskave primerjali z drugimi dostopnimi raziskavami izvedenimi v tujini. Na ključnih kategorijah živil z najpogostejšo rabo trditev bo ustreznost uporabe trditev raziskovana tudi z določanjem kemijske sestave živila. Proučili bomo tudi kako potrošniki razumejo prehranske in zdravstvene trditve in se predvsem posvetili vprašanju, v kolikšni meri na nakupne odločitve glede posameznega izdelka vpliva trditev, ki jo izdelek (ne)nosi in koliko prehranski profil.

Uredba (ES) 1924/2006, ki v 27. členu državam članicam nalaga pripravo poročila o izvajanju uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, še zlasti o razvoju trga živil, za katera so določene prehranske in zdravstvene trditve, ter o tem, kako potrošniki razumejo te trditve. Rezultati predlaganega projekta bodo pomembni za pripravo takšnega poročila, saj podatkov o tem v še Sloveniji ni. Rezultati predlaganega projekta bodo podali tudi pomembne usmeritve inšpekcijskim službam, ki se bodo pri nadzoru tržišča na osnovi rezultatov raziskave lažje ciljno usmerjale v kategorije živil in trditve, ki se bodo pokazale kot najbolj kritične.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.