Projekt PIMENTO: Spodbujanje inovativnosti fermentiranih živil

Fermentirana živila predstavljajo del prehrane evropejcev in so pomembna tako z vidika prehrane, trajnosti, kulturne dediščine in zanimanja potrošnikov. Projekt PIMENTO (Promoting Innovation of ferMENTed fOods) je s strani Evrospke komisije financiran ukrep (COST CA20128) za spodbujanje inovativnosti fermentiranih živil.

Vodenje projekta

Vodja projekta je Dr Christophe CHASSARD (INRAE, Francija), v projektu pa sodelujejo tudi raziskovalni iz Inštituta za nutricionistiko in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Trajanje projekta

8.11.2021 - 7.11.2025

Cilji

Dolgoročna vizija je, da bi Evropa postala center razvoja inovativnih fermentiranih živil, s čimer bi izboljševali prehrano, prispevali k trajnosti, regionalni diverziteti in inovacijam. Projekt je strukturno razdeljen na pet delovnih paketov.

Več informacij

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.