Projekt FOX - Trajnostna predelava živil v mobilnih enotah z namenom krepitve zdravja in zaupanja v prehransko verigo (Obzorje 2020)

logo fox

 

 

 

 

 

Financiranje:

Evropska komisija - Program Obzorje 2020

logo horizon2020

 

 

 

 

 

Sodelujoče organizacije:

  • DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DE)
  • Inštitut za nutricionistiko (SI)
  • Številni drugi partnerji iz različnih držav

 

Kratek opis projekta:

Ko govorimo o proizvodnji hrane, se nam v misli prikradejo podobe velikih tovarn. Si predstavljajte, da lahko proizvodnjo hrane zagotavlja manjša mobilna proizvodna enota v bližini vašega doma? FOX (ang. Food in a box) - predelava hrane v mobilnih enotah - je evropski projekt, katerega namen je razviti natanko to, preoblikovanje obsežnih tehnologij za predelavo sadja in zelenjave v majhne, prožne in mobilne enote.

FOX spodbuja kratke verige preskrbe s sadjem in zelenjavo z uporabo inovativnih predelovalnih tehnologij na mestu pridelave kot so sušenje pri nizkih temperaturah, milejši načini konzerviranja in okolju prijazna embalaža. Obravnavan pristop ustvarja poslovne priložnosti v regionalnih središčih in omogoča zagotavljanje kakovostne hrane s strani lokalne skupnosti. Takšne inovativne rešitve so fleksibilne, omogočajo gospodarnejše upravljanje z viri, temeljijo na sezonskosti in povpraševanju. Obenem so upoštevana pričakovanja kmetov in malih živilskih podjetij, saj preučuje tudi tehnično in ekonomsko izvedljivost ter potrebe prehranske verige in potrošnikov. V razvoj novih izdelkov in poslovnih priložnosti za trajnostno potrošnjo bodo aktivno vključeni tudi potrošniki.

FOX omogoča edinstveno sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi ustanovami, malimi in srednje velikimi podjetji, industrijo in združenji širom Evrope. Slovenski partner v projektu je Inštitut za nutricionistiko, ki bo vodil aktivnosti, povezane z vrednotenjem trajnostnega vpliva projekta na zdravje. Projekt se izvaja ob finančni podpori Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije v višini 7 milijonov EUR. Projekt traja 4,5 leta (od junija 2019 do novembra 2023).


Več informacij:

Več o projektu in njegovem izvajanju je na voljo na spletni strani projekta: https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.