Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (L7-1849)

Glavni cilj projekta je ugotoviti kakšna so sezonska nihanja v količini vitamina D pri odraslih v Sloveniji ter raziskati povezavo med fototipom, barvo in osončenostjo kože in indeksom melanina ter količino vitamina D v telesu, ter preveriti učinkovitost različnih formulacij za dopolnjevanje prehrane z vitaminom D.

Sodelujoče organizacije:

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta: izr. prof. dr. Katja Žmitek)
  • Visoka šola za storitve
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 30.6. 2022

Financiranje:

  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
  • Ministrstvo za zdravje RS
  • Valens Int. d.o.o.

Cilji projekta:
V prvem sklopu bomo ugotavljali sezonsko variacijo statusa D vitamina na vzorcu vsaj 250 odraslih v Sloveniji in raziskali povezavo med različnimi fototipi, barvo kože in indeksom melanina (MI) ter količino vitamina D v telesu za kavkaške fototipe. Rezultati te študije bodo dali pomembne informacije o sezonskih variacijah statusa vitamina D v Sloveniji, dodatno moč študije pa predstavlja spremljanje istih posameznikov v različnih letnih časih (poleti in pozimi).
V drugem sklopu bomo ugotavljali učinkovitost različnih formulacij vitamina D za tretiranje suboptimalnega stanja D vitamina pri odrasli populaciji, kar bo zagotovilo vpogled v vpliv formulacije na biološko uporabnost D vitamina.
V tretjem in četrtem sklopu bomo identificirali glavne prehranske vire vitamina D v predpakiranih živilih pri slovenskem prebivalstvu, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na ocenjevanje prakse dopolnjevanja prehrane ter razvili presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D.

Rezultati projekta:

Izbor objav:

  • HRIBAR, Maša, BENEDIK, Evgen, GREGORIČ, Matej, BLAZNIK, Urška, KUKEC, Andreja, HRISTOV, Hristo, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. A systematic review of vitamin D status and dietary intake in various Slovenian populations = Sistematični pregled prehranskega vnosa in preskrbljenosti z vitaminom D v Sloveniji. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 61, št. 1, str. 55-72. ISSN 0351-0026. https://sciendo.com/issue/SJPH/61/1, DOI: 10.2478/sjph-2022-0009
  • ŽMITEK, Katja, HRIBAR, Maša, HRISTOV, Hristo, PRAVST, Igor. Efficiency of vitamin D supplementation in healthy adults is associated with body mass index and baseline serum 25-hydroxyvitamin D level. Nutrients. 2020, vol. 12, iss. 5, str. 1-15, ilustr. ISSN 2072-6643. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1268

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.