HR | EN

Tako zdravstvena ustreznost kot kvaliteta živil sta v Evropi skrbno regulirani, vendar pa se iz razumljivih razlogov inšpekcijske službe v okviru rednih pregledov osredotočajo predvsem na varnost izdelkov. Mnogi parametri kvalitete živil, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje potrošnika so manj nadzorovani in jih mnogokrat preverjajo le sami potrošniki z lastnimi občutki (organoleptične in druge lastnosti). Pri parametrih, ki jih sami težko zaznavamo, ali pa se jih celo lahko določa izključno z laboratorijskimi analizami, takšen nadzor ni dovolj učinkovit. Problem tako npr. lahko predstavlja primerna vsebnost funkcionalnih učinkovin v prehranskih dopolnilih in funkcionalnih živilih.

Lista za obveščanje

Prijavite se na listo za obveščanje o novostih s področja označevanja živil in o izobraževanjih ter drugih dogodkih na Inštitutu za nutricionistiko:

Prijava na listo za obveščanje

Evropski projekti

FP7

Inštitut za nutricionistiko je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani med drugim vključen tudi v raziskave v okviru 7. Evropskega raziskovalnega programa.