Hristo Hristov

Dr. Hristo Hristov, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

raziskovalec

Dr. Hristo Hristov je raziskovalec na področju trženja živil in vedenja potrošnikov. Njegova glavna področja študija vključujejo proizvodnjo in predelavo hrane, kakovost hrane, varnost in zdravje ter vlogo posameznih raznolikih spremenljivk na odnos in vedenje potrošnikov. Sodeloval je pri raziskovalnih projektih, ki zajemajo širok spekter tem, od kakovosti živil in pijač do vedenja potrošnikov v zvezi z lokalnimi in regionalnimi živili ter pri študijah, povezanih s prehransko verigo in dobrobitjo živali. Dr. Hristo Hristov je soavtor člankov v mednarodnih revijah, kot so British Food Journal, Poultry Science in druge revije iz področja agrarno-živilske ekonomike. Ima tudi obsežne izkušnje na področju proizvodnje in kakovosti vina ter je predaval na različnih nacionalnih in mednarodnih konferencah o signalizaciji kakovosti in odločanju potrošnikov pri nakupih vin. Njegovi trenutni raziskovalni interesi vključujejo vedenje potrošnikov s poudarkom na znanju o prehrani, trendih v proizvodnji živil in validaciji sistemov profiliranja hranil.

  • 05 9068 870

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.