Pobuda Slovenije za natančnejše označevanje porekla medu

Z julijem 2021 bo Slovenija prevzela predsedovanje Evropskemu svetu. Ena od prioritet Slovenije v tem mandatu je tudi jasnejše označevanje porekla medu. Čebelarska zveza Slovenije je mnenja, da trenutno označevanje mešanic medu potrošnikom ne nudi ustreznih informacij o poreklu medu, saj le-to ni dovolj natančno. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že januarja 2020 Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo predstavilo pobudo o spremembi Direktive o medu 2001/110/ES, ki bi to področje ustrezneje uredilo, države članice pa so to pobudo podprle. 

Med, ki se prodaja v EU, mora imeti označeno državo porekla. Če gre za mešanico medu iz več držav članic, ali za med iz tretje države, pa so lahko proizvajalci pri označbi manj specifični. Trenutno lahko za mešanice medu iz večih držav srečamo označbe kot so: "mešanica medu iz držav članic ES", "mešanica medu iz držav, ki niso članice ES", "mešanica medu iz držav članic ES in držav, ki niso članice ES". Ta način označevanja porekla pa potrošniku ne zagotavlja zadostne informacije.

Izvor oziroma poreklo medu, je informacija, preko katere imajo proizvajalci možnost promocije medu, potrošniki, ki jih ta informacia zanima, pa se na ta način med izdelki lažje znajdejo. Z jasnejšim označevanjem porekla medu, je zagotovljena tudi lažja sledljivost izdelkov.

 

Več

https://www.worldbeeday.org/si/ali-ste-vedeli/215-slovenija-dala-pobudo-za-natancnejse-oznacevanje-porekla-medu.html

https://www.foodnavigator.com/Article/2021/01/15/Origin-labelling-for-honey-blends-on-Slovenia-s-presidency-agenda-EU-producers-can-hardly-compete-with-imported-honey#

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0110

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.