Program preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil

Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. Gre za koncentrirane vire hranil ali drugih aktivnih snovi. Običajno se prodajajo v obliki kapsul, tablet in podobnih oblik, ki se lahko odmerjajo v majhnih količinskih enotah. Če pri običajnih živilih kakovost potrošnik lahko večinoma prepozna na podlagi okusa, vonja in izgleda živila, so prehranska dopolnila zelo drugačna. Potrošnik lahko le zaupa v proizvajalca in njegovim trditvam, saj nima na razpolago laboratorijskih metod, ki so hkrati tudi drage. Za določene skupine prebivalcev je zelo priporočljivo dodajanje nekaterih hranil - od tega je odvisno celo njihovo zdravje. Za mnoge je tako npr. jeseni in pozimi priporočljivo dodajanje vitamina D, vegani in nekateri starejši odrasli dodajajo vitamin B12, ženske, ki načrtujejo nosečnost in nosečnice, pa prehrani dodajajo folno kislino. V takšnih primerih je še posebej pomembno, da zaužita prehranska dopolnila v resnici vsebujejo deklarirane snovi v pričakovani količini. Varnost in kakovost prehranskih dopolnil je sicer odgovornost proizvajalca oz. nosilca dejavnosti, kot to velja za vsa živila.

Da bi lahko podprli prebivalce pri izboru izdelkov, smo na Inštitutu za nutricionistiko začeli izvajati program sistematičnega preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil. S strani potrošnikov namreč prejemamo vprašanja, ali izdelki po svoji sestavi ustrezajo navedbam na označbi. Nekateri potrošniki pa celo naročajo analizo prehranskih dopolnil, ki so jih kupili, saj se jim zastavljajo vprašanja o njihovi kakovosti. V okviru programa bomo redno spremljali kakovost prehranskih dopolnil – vključno z neodvisnimi laboratorijskimi analizami, s katerimi bomo vrednotili tudi vsebnost deklariranih sestavin. V okviru programa bomo vzpostavili seznam preverjenih prehranskih dopolnil, ki po svoji sestavi ustrezajo označeni vsebnosti aktivnih snovi. Zaradi posebnega javno-zdravstvenega interesa, se bomo najprej osredotočili na prehranska dopolnila, pri katerih je ena izmed ključnih sestavin vitamin D. Preverjanje kakovosti lastnih prehranskih dopolnil lahko naročijo proizvajalci in distributerji, za večjo celovitost seznama pa bomo v začetni fazi dodatna vzorčenja izvajali tudi sami, pri čemer bomo med drugim upoštevali pobude prebivalcev.

Za ponudnike prehranskih dopolnil  Za potrošnike
  •  Če je vaše podjetje proizvajalec ali distributer prehranskih dopolnil, lahko pri nas naročite preverjanje kakovosti vaših prehranskih dopolnil. Ponudbo vam bomo poslali na osnovi povpraševanja, ki ga oddate preko spletnega obrazca: https://forms.gle/LhpTxA5rionHDAcV6
  • Če boste potrdili naročilo preverjanja kakovosti prehranskega dopolnila, bomo na tržišču neodvisno kupili izdelek, ki je predmet preverjanja, nato pa bo izdelek predan v kemijsko analizo v neodvisen akreditiran laboratorij. V primeru, da bo vsebnost aktivne sestavine skladna z označeno, upoštevajoč veljavne tolerančne meje, vas bomo o rezultatih obvestili in izdelek uvrstili na seznam preverjenih prehranskih dopolnil, ki bo javno objavljen na spletni strani Inštituta za nutricionistiko. Izdelek bo na seznam uvrščen za določen čas enega leta. Če bo podjetje želelo izdelek ohraniti na seznamu preverjenih prehranskih dopolnil, bomo izvedli ponovno preverjanje kakovosti z neodvisno laboratorijsko analizo vzorcev iz tržišča. Inštitut za nutricionistiko si pridružuje pravico, da za izdelke na seznamu izvaja dodatne naključne preglede sestave izdelkov.

Veseli bomo aktivnega vključevanja potrošnikov pri vzpostavitvi nabora izdelkov, ki bodo analizirani. V program želimo zajeti najbolj aktualna in za potrošnike zanimiva prehranska dopolnila, saj je preverjanje kakovosti povezano z znatnimi stroški. Vzorce moramo namreč kupiti, in jih odposlati v analizo, ki jo bo proti plačilu izvedel neodvisen zunanji akreditiran laboratorij. Pri izvajanju projekta nam potrošniki lahko pomagate na dva načina:

  • Izpolnite anonimno anketo o uživanju izdelkov z vitaminom D, v kateri nam lahko predlagate konkretna prehranska dopolnila za vključitev v program preverjanja sestave: https://www.surveymonkey.com/r/vitD
  • S finančno podporo, tako da 0,5% svoje dohodnine namenite Inštitutu za nutricionistiko. Vsak državljan Slovenije, zavezanec za plačilo dohodnine, lahko del svoje dohodnine nameni za podporo neprofitnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun Republike Slovenije. Vse donacije bomo porabili za namen programa preverjanja kakovosti izdelkov. Obrazec se nahaja na spletni strani: https://www.nutris.org/novice/donacija-dohodnine


Več informacij o programu preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil za podjetja:

  • V tej fazi programa se bomo osredotočili na prehranska dopolnila, namenjena dodajanju vitamina D. Več-komponentne izdelke bomo obravnavali, če v njih vitamin D predstavlja ključno sestavino, in če je vsebnost ključnih drugih sestavin tudi mogoče laboratorijsko preveriti. Pri preverjanju kakovosti več-komponentnih izdelkov bomo bo preverjali tudi vsebnost nekaterih drugih sestavin, po presoji strokovne skupine inštituta.
  • PPD logotipStoritev preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil obsega tudi uvrstitev na Seznam preverjenih prehranskih dopolnil, ki bo javno objavljen. V primeru, jo bo naročnik želel informacijo o tem komunicirati s potrošnikom na označbi prehranskega dopolnila ali pri promociji izdelka, bo pred tem potrebno preverjanje skladnosti označbe prehranskega dopolnila z aktualno zakonodajo in zagotavljanje skladnosti v praksi. Inštitut za nutricionistiko bo naročniku omogočil uporabo posebnega znaka za čas, dokler bo prehransko dopolnilo uvrščeno na seznam preverjenih prehranskih dopolnil.
  • Na listi preverjenih prehranskih dopolnil bomo objavljali le izdelke, pri katerih bo vsebnost aktivnih komponent skladna z deklarirano količino. Seznama neskladnih izdelkov ne bomo objavljali, bomo pa o neskladnosti obvestili proizvajalca oz. naročnika, da bi s tem prispevali k odpravi neskladnosti.
  • V primeru ugotovljene neskladnosti v sestavi prehranskega dopolnila glede na označbo izdelka, bo o tem obveščen proizvajalec oz. naročnik. V izogib napakam, do katerih bi lahko prišlo tekom odvzema vzorcev, ali med laboratorijsko analizo, bo v nadaljevanju naročniku ponujena možnost analize dodatnega neodvisno odvzetega vzorca, v drugem akreditiranem laboratoriju. Zaradi zahtevnosti analitskih postopkov, bo imel naročnik možnost predložiti podatke o najustreznejši analitski metodi za določanje aktivne snovi v posameznem prehranskem dopolnilu, in predlagati akreditiran laboratorij, ki ima vzpostavljeno takšno metodo. Če bo tudi ponovitvena analiza pokazala na neskladnost, bomo o tem naročnika obvestili in ga pozvali ustreznim ukrepom za zaščito potrošnikov. V primeru ne-ukrepanja naročnika, če bi šlo za ogrožanje varnosti potrošnika, bo primer odstopljen ustreznim inšpekcijskim organom.
  • Kadar preverjanje kakovosti naroči proizvajalec ali distributer, le-ta nosi tudi stroške zgoraj omenjenih storitev. Stroški so odvisni od vrste in sestave prehranskega dopolnila, ter od obsega naročenih storitev. Povpraševanje nam lahko posredujete preko obrazca: https://forms.gle/LhpTxA5rionHDAcV6
  • Osnovo za preverjanje kakovosti sestave prehranskih dopolnil v tem programu predstavljajo Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil (Pravst in sod. Farmacevtski vestnik, 2012(63):212-224), posodobljena z relevantno zakonodajo in z upoštevanjem Smernic za pristojne organe za nadzor skladnosti v zvezi z določitvijo dovoljenih odstopanj za hranilne vrednosti in priporočil EFSA glede zgornjega varnega vnosa vitamina D.

Dodatne informacije:

doc. dr. Anita Kušar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.