Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil (V3-1501)

Inštitut za nutricionistiko je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani začel izvajati nov raziskovalni projekt "Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil". Simboli na živilih lahko podpirajo potrošnike pri izboru živil z zdravju koristno sestavo, če jih potrošnik prepoznava in razume, ter če se dejansko nahajajo na živilih z ugodno prehransko sestavo. Možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil je zato predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Za podporo nadaljnjih odločitev bomo v okviru novega raziskovalnega projekta naslavljali izzive , ki jih je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, ki bo po eni strani potrošnikom omogočilo lažjo izbiro zdravju koristnih živil, po drugi strani pa spodbujalo proizvajalce živil k reformulaciji živil in posledično vplivalo na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir. Projekt  financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Projekt sofinancirata

MZZ

ARRSLogo 2016

Sodelujoče raziskovalne organizacije

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Financiranje

  • Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Trajanje projekta

  • 1. 10. 2015-31. 10. 2017

Opis projekta

Prehrana je pomemben zunanji dejavnik razvoja številnih nenalezljivih bolezni, hkrati pa lahko tudi zaščitni dejavnik z ugodnimi vplivi na zdravje. V povezavi s tem je pomembno potrošniško dojemanje in prepoznavanje zdravju bolj koristnih živil. Potrošnik ima pravico, da na podlagi verodostojnih podatkov oceni, ali je neko živilo zanj primerno, kakšna je njegova sestava in ali je res zdravju koristno. Na potrošniško izbiro živil vpliva (a) obseg informacij o izdelku, ki je potrošniku na voljo (npr. označba in predstavitev živila) ter (b) predhodne izkušnje, ki jih ima potrošnik z izdelkom. Poleg tega je potrebno upoštevati, da lahko potrošniki učinkovito uporabijo omejeno količino informacij. Še posebej kompleksna je izbira živila z ustreznejšo prehransko sestavo, saj vključuje dodatne dejavnike odločanja. Zaradi tega je potrebno iskati različne pristope za dolgoročno izboljšanje prehranske izbire potrošnikov ter s tem njihove prehranske navade. Ena od dobrih možnosti so poenostavljene označbe na živilih, ki omogočajo hitrejšo izbiro prehransko bolj ustreznega živila, npr. simboli na živilih. Raziskovanje in implementacija simbolov za pomoč pri poenostavitvi kompleksnih informacij je postalo pomemben del raziskav na področju živil in prehrane v povezavi s potrošnikovo izbiro živil in prehranskimi navadami.

Lajšanje izbora živil s prehransko ugodno sestavo in možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil sta predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Predmetni projekt naslavlja izzive, ki jih je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, ki bo po eni strani potrošnikom omogočilo lažjo izbiro zdravju koristnih živil, po drugi strani pa spodbujalo proizvajalce živil k reformulaciji živil in posledično vplivalo na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir. Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov:

V prvem delovnem sklopu bomo obravnavali simbole na živilih kot orodje za označevanje živil z ugodno prehransko sestavo. Ovrednotena bo prehranska sestava živil na tržišču, ki so že označena s prehranskimi oz. zdravstvenimi simboli, in primerjana s sestavo živil, ki s takšnimi simboli niso označena. To bo podalo informacijo ali obstoječ sistem podeljevanja simbolov prispeva k reformulaciji in podpira javno zdravje. Ugotovili bomo tudi, kako strogi so različni modeli profiliranja živil na vzorcu, reprezentativnem za slovensko tržišče predpakiranih živil. To bo omogočilo modeliranje in vrednotenje vpliva morebitne uvedbe nacionalne sheme prostovoljnega označevanja na tržišče živil. V drugem delovnem sklopu bo obravnavan vpliv simbolov na živilih na potrošnikovo izbiro živil. Razumevanje neverbalnih simbolov zahteva minimalen kognitiven napor, saj lahko tovrstne označbe prikažejo kompleksne prehranske informacije v preprostejši in razumljivejši obliki. V zadnjih nekaj letih se je pojavilo kar nekaj novih simbolov, ki se uporabljajo na označbah živil. V večini primerov gre za preproste simbole, ki označujejo živilo s prehransko ugodnejšo sestavo. Različica slednjega je prisotna tudi v Sloveniji v obliki  simbola varovalnega živila (SVŽ). Raziskali bomo prepoznavanje in razumevanje pomena znaka med slovenskimi potrošniki in kakšne asociacije imajo v povezavi z uporabo SVŽ. V tretjem delovnem sklopu bomo raziskovali tipologijo uporabnikov prehranskega profiliranja živil na strani podjetij. Opredelili bomo razumevanje koncepta profiliranja in označevanja živil s simboli na strani podjetij in raziskali razsežnosti motivov, izkušenj, prepričanj in omejitev pri takšnem prostovoljnem označevanju živil. To bo prispevalo k oblikovanju nacionalne sheme prostovoljnega označevanja, ki bo imela visok potencial za uporabo s strani nosilcev živilske dejavnosti. Četrti delovni sklop zajema poročanja in diseminacijo rezultatov projekta.

Slika: Shema projekta

shema simboli kot orodje

V okviru projekta bomo povezali ključne deležnike, ki lahko prispevajo h kakovosti in učinkovitosti nacionalne sheme prostovoljnega označevanja in z njihove strani pridobili usmeritve za delovanje sheme. V ta namen bo vzpostavljen Posvetovalni odbor ključnih interesnih skupin (SAB, Stakeholder Advisory Board), ki bo omogočal komunikacijo in izmenjavo povratnih informacij med ključnimi interesnimi skupinami, ki niso neposredno vključene v izvajanje projekta.

Gradivo

Več informacij

  • Inštitut za nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana - e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.