• Aktualen

Raziskava Manj soli: Spremljanje izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu na ravni odrasle populacije v Sloveniji (V3-2105)

 Sodelujoče organizacije:

- Vodenje: prof. dr. Ivan Eržen (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

- Inštitut za nutricionistiko

- Univerzitetni klinični center Ljubljana

Trajanje projekta:

1.10.2021 - 30.09.2023

Program financirata:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje

aris logo

MZ 2

Namen: Izsledki raziskav kažejo, da neustrezno prehranjevanje vpliva na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Stroški zdravljenja nenalezljivih kroničnih bolezni v populaciji so visoki. Obstajajo prepričljivi dokazi (epidemiološki, klinični in poskusi na živalih) o neposredni povezavi med uživanjem soli in krvnim tlakom ter o tem, da so trenutne ravni vnosa soli v populaciji glavni dejavnik zvišanja krvnega tlaka. Nekatere populacijske skupine imajo nizek vnos kalija, če se prehranjujejo s pretežno visoko predelano hrano, vendar podatkov o prehranskem vnosu kalija še vedno primanjkuje. Nizek vnos kalija s prehrano je povezan z obvladovanjem povišanega krvnega tlaka pri posameznikih, na populacijski ravni pa Svetovna zdravstvena organizacija priporoča povečanje vnosa kalija s prehrano za preprečevanje bolezni srca in ožilja. Ustrezen vnos joda večina razvitih držav zagotavlja z uporabo jodirane kuhinjske soli. Zmanjšanje vnosa soli s prehrano bi zato lahko zmanjšalo tudi vnos joda. Zato je zelo pomembno, da v populaciji hkrati s spremljanjem vnosa soli spremljamo tudi vnos joda.

Metode: Spremljanje koncentracije izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu bo presečna raziskava na nacionalno reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije, starosti 25 do 64 let. Začetni vzorec raziskave bo pripravil Statistični urad RS na podlagi postavljenih kriterijev iz centralnega registra prebivalstva. Izdelan bo protokol terenske raziskave, ki bo vključeval splošni vprašalnik (sodo-demografski podatki, uporaba alkohola/tobaka, prehranjevalne navade, telesna dejavnost, znanje/vedenje/odnos do soli, vključno z jodiranjem soli), zdravstveni vprašalnik (zdravstveno stanje), izvedbo antropometričnih meritev, meritev krvnega tlaka, srčnega utripa ter 24-urno zbiranje urina. Terenska raziskava bo izvedena s pomočjo usposobljenih terenskih sodelavcev. Posode preiskovancev z zbranim 24-urnim urinom bodo dostavljene v laboratorij in analizirane na vsebnost natrija, kalija, joda in kreatinina. Zabeležen bo celotni volumen zbranega urina. Vzorci, ki ne bodo ustrezali vključitvenim kriterijem za popolno zbiranje urine, bodo izločeni iz nadaljnjih obdelav. Na podlagi ugotovljenih količin analitov v 24-urnem urinu, bo za vsakega vključenega preiskovanca izračunan dnevni vnos soli (natrija), kalija in joda. Rezultati analiz bodo v nadaljevanju statistično obdelani in populacijsko uteženi. Za oceno vsebnosti soli v oskrbi s hrano bomo uporabili podatke o sestavi živil, ki so bili na trgu v letu 2020, iz zbirke CLAS, jih utežili glede prodaje in predstavili kot razpoložljivost soli/natrija v predelanih živilskih izdelkih na trgu.

Predvideni rezultati: Nacionalno reprezentativni podatki glede vnosa natrija (soli), kalija in joda pri odraslih prebivalcih Slovenije, ki bodo predstavljeni kot kazalniki izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 in javnozdravstvenega ukrepa jodiranja soli v Republiki Sloveniji. Podatki bodo omogočali spremljanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja vnosa soli, povečanega vnosa zelenjave in preskrbljenosti z jodom pri odrasli populaciji v Sloveniji.

Ključni cilji, opredeljeni pri razpisani temi in naslovljeni v tem predlogu ciljnega raziskovalnega projekta so:

(Cl) Pridobiti nacionalno reprezentativne podatke glede vnosa natrija (soli), kalija in joda pri odraslih prebivalcih Slovenije;

(C2) Preveriti ali je vnos soli pri prebivalcih Slovenije nižji za vsaj 7,5 % (polovica ciljne vrednosti Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025) glede na izhodiščno vrednost;

(C3) Pridobiti podatke za spremljanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja vnosa soli, povečanega vnosa zelenjave in preskrbljenosti z jodom pri odrasli populaciji v Sloveniji.

Povezane strani:

http://manjsoli.si/

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.