Raziskava NutriSom: Učinkovitost in varnost dopolnjevanja prehrane za kakovost spanja (L7-50044)

Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za zdravstvene vede v Celju izvaja aplikativni raziskovalni projekt " Učinkovitost in varnost dopolnjevanja prehrane za kakovost spanja: znanstveno utemeljeni dokazi kot podlaga za informirane odločitve ". Projekt sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.

Projekt sofinancira
aris logo


 

Sodelujoče raziskovalne organizacije

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

Financiranje

  • ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS in Valens.

Vodja projekta

Trajanje projekta

1.10.2023 - 30.9.2026

Prehranska dopolnila (PD) zakonodaja opredeljuje kot živila, ki se tržijo v farmacevtskih formulacijah, kot so tablete, kapsule, kapljice, pršila itd. Za razliko od zdravil, PD niso namenjena preprečevanju ali zdravljenju bolezni, lahko pa so zakonsko označena in se tržijo z zdravstvenimi trditvami, ki morajo biti odobrene skladno z Uredbo št. 1924/2006. Prebivalci običajno uporabljajo PD z namenom zagotavljanja ustreznega vnosa hranil in za krepitev splošnega zdravja. Približno polovica odraslih redno uživa prehranska dopolnila, prevalenca uporabe PD pa se je med pandemijo še povečala. To lahko povežemo s pričakovanji uporabnikov, da bi FS lahko vplivala na delovanje imunskega sistema, hkrati pa je treba omeniti, da je pandemija COVID-19 vplivala tudi na duševno zdravje in da so pri nekaterih populacijah opazili večjo razširjenost anksioznosti in motenj spanja. Kakovost spanja je ena od osnovnih človeških potreb in pomembna za zdravje, nanjo pa lahko vpliva vrsta dejavnikov, vključno z genetskimi, zdravstvenimi in psihološkimi stanji, pa tudi starost, zdravila in okoljski dejavniki. Težave s spanjem je običajno odražajo s simptomi, kot so nezmožnost zaspati ponoči, nezmožnost ohranjati spanec ponoči, prekomerna dnevna zaspanost itd. Podatki kažejo, da ima približno 20 % populacije težave s kakovostjo spanja. V medicini se motnje spanja običajno zdravijo z zdravili na recept, medtem tisti z blažjimi motnjami oz. slabšo kakovostjo spanja mnogokrat brez diagnoze in zdravljenja. Prav ti so pogosti uporabniki prehranskih dopolnil, namenjenih izboljšanju kakovosti spanja. Razpoložljiva PD lahko v osnovi razvrstimo v: (a) PD, ki vsebujejo melatonin – edino sestavino, za katero je bila v EU odobrena zdravstvena trditev pri odmerku 1 mg, vendar se pogosto tržijo tudi nižji odmerki melatonina brez označenih zdravstvenih trditev. Postavlja se vprašanje, ali ima takšna uporaba kakšne pomembne učinke. (b) rastlinska PD, ki običajno vsebujejo baldrijan (Valeriana officinalis), za katerega zdravstvena trditev še ni bila predmet znanstvene ocene na EFSA, je pa v monografijah opisana njegova tradicionalna uporaba. Postavlja se vprašanje, ali so učinki baldrijana dovolj močni, da bi jih podprli z rezultati humanih intervencijskih raziskav, izvedenih ob upoštevanju standardov EFSA za utemeljevanje zdravstvenih trditev.

Povzetek projekta

V prvi fazi izvajanja projekta je predvidena evalvacija označb razpoložljivih prehranskih dopolnil za kakovost spanja na tržišču z vidika potencialnega zavajanja potrošnikov in zdravstvenih tveganj. Preučili bomo učinkovitost in varnost prehranskega dopolnila s standardiziranim izvlečkom korenine baldrijana (Valeriana officinalis) za podporo kakovosti spanja, v primerjavi z melatoninom. V ta namen bo izvedena s placebom kontrolirana intervencijska raziskava na odraslih, v kateri bomo spremljali veljavne kazalnike in upoštevali priporočila EFSA za znanstveno utemeljevanje zdravstvenih trditev. Raziskali bomo znanje, vedenje in izkušnje potrošnikov v zvezi s praksami dopolnjevanja prehrane, tudi s poudarkom na zeliščnih izdelkih. To bo omogočilo identifikacijo vrzeli v znanju in potreb po dodatnem ozaveščanju, ki bo potrošnike podpiralo pri bolj ozaveščenih izbirah. Poskrbljeno bo za podporo ključnim deležnikom, vključno s proizvajalci in političnimi odločevalci. Proizvajalce PD bomo podpirali pri odgovornem razvoju novih izdelkov. Rezultati projekta bodo podprli odgovoren razvoj inovacij na področju rastlinskih prehranskih dopolnil, kar je aktualno ne le na Evropskih trgih, temveč tudi širše. Projekt z evalvacijo stanja na področju dostopnih prehranskih dopolnil ponuja vpogled v ponudbo in predstavljanje PD, ki se tržijo na področju kakovosti spanja. Na podlagi rezultatov projekta bo mogoče bolj učinkovito ozaveščati splošno javnost. Slednje bo podpirala tudi presečna raziskava, ki jo bomo izvedli med uporabniki prehranskih dopolnil. Za politične odločevalce pa bomo pripravili izvlečke s ključnimi rezultati (policy briefs) in s tem lajšali sprejemanje na dokazih temelječih političnih odločitev.

Cilji projekta

Splošna hipoteza predlaganega triletnega aplikativnega raziskovalnega projekta je, da so prehranske in zdravstvene prednosti sadja in zelenjave koristne pri promociji uživanja lokalno pridelane hrane. Z izrazito multidisciplinarnim pristopom bomo:

  • C1: Evalvacija označb razpoložljivih prehranskih dopolnil za kakovost spanja z vidika potencialnega zavajanja potrošnikov in zdravstvenih tveganj.
  • C2: Določitev učinkovitosti in varnosti prehranskega dopolnila s standardiziranim izvlečkom korenine baldrijana (Valeriana officinalis) za podporo kakovosti spanja, v primerjavi z melatoninom.
  • C3: Raziskati znanje, vedenje in izkušnje potrošnikov v zvezi s praksami dopolnjevanja prehrane, tudi s poudarkom na zeliščnih izdelkih.
  • C4: Podpora ključnim deležnikom, vključno s proizvajalci in političnimi odločevalci.

Cilji projekta so usklajeni z nacionalnimi strateškimi dokumenti in strateškimi dokumenti Evropske unije, vključno z EZP, ki poudarjajo izboljšanje zdravja in dobrega počutja evropskih državljanov. Poleg tega projekt naslavlja Slovenski Nacionalni program o prehrani in gibanju 2015–2025, kjer je eden ključnih ciljev tudi podpirati nezavajajoče prakse označevanja in komuniciranja.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.